VMA, viktigt meddelande

VMA kan vara både ett varningsmeddelande och ett informationsmeddelande och det kan nå dig på olika sätt.

Med hjälp av VMA-systemet (Viktigt Meddelande till Allmänheten) kan man nå stora grupper av människor i samband med olyckor eller händelser som riskerar att orsaka störningar i samhället.

Det finns två typer av VMA:

Varningsmeddelande: utsänds omedelbart på begäran av räddningsledare eller myndighet eller företag i situationer, då omedelbar risk bedöms föreligga för skada på liv, egendom eller i miljön. Ett varningsmeddelande ska upprepas inom fem minuter. Varningsmeddelandet sänds alltid i samtliga medverkande radio- och TV-kanaler.

Informationsmeddelande: utsänds, dock utan krav på omedelbarhet, på begäran av räddningsledare eller myndighet och företag för att förebygga och begränsa skador på människor eller egendom eller i miljön. Ett informationsmeddelande ska upprepas inom tio minuter. Informationsmeddelandet kan begäras bli sänt i alla medverkande radio- och TV-kanaler.

Varningssignalen - Viktigt Meddelande

Varningssignalen - Viktigt Meddelande består av 7 sekunder långa ljudstötar med 14 sekunders paus emellan. Den pågår under minst 2 minuter.

När du hör signalen ska du;

  • Söka skydd inomhus
  • Stänga dörrar, fönster och ventiler
  • Lyssna på radion för information, främst P4 - lokalradion
  • Följ information på kommunens webbplats

När faran är över startas signalen "Faran Över" - en ca 30 sekunder lång signal.

Signalen används vid gasutsläpp, stor brand eller annan allvarlig olycka. Signalen sänds med ljudsändare, som finns placerade på strategiska platser. Ljudsändare finns på orter med mer än 1 000 invånare samt inom särskilda riskområden. (I Arvika kommun finns signalen endast i Arvika tätort.) Efter signalen följer information i radio eller TV samt SVT:s text-TV sidan 599.

Signalen "Viktigt Meddelande" och "Faran Över" provas klockan 15.00 första helgfria måndagen i mars, juni, september och december.

Varning inomhus sker genom att radio och TV bryter sina sändningar för ett "Viktigt meddelande till allmänheten". Detta meddelande kan föregås av en utomhussignal.

Varningen kan även komma via dörrknackning eller högtalarbil eller som ett talmeddelande via din fasta telefon/SMS-utskick till din mobil. Du kan också ladda ned appen för krisinformation till din smarta telefon för att få uppdateringar.

Hjälpte informationen på sidan dig?