Ensamkommande barn

Ensamkommande barn är personer under 18 år som vid ankomsten till Sverige är skilda från båda sina föräldrar och inte har någon annan vuxen som trätt i föräldrarnas ställe.

För ensamkommande barn som kommer till Sverige ska en god man förordnas av överförmyndarnämnden. God mans uppdrag är att vara i vårdnadshavares och förmyndares ställe.

Det betyder att god man har rättighet och skyldighet att bestämma i alla frågor som rör barnets angelägenheter, både personliga, ekonomiska och rättsliga. God man har det övergripande ansvaret och ska se till att barnet får en bra första tid i Sverige.

Hjälpte informationen på sidan dig?