Att vara god man och förvaltare

En god man eller förvaltare ska vara rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig. Uppdraget ser olika ut och beror på vilken hjälp som huvudmannen önskar.

En god man hjälper bland annat till med ekonomi och att bevaka rättigheter åt personer som inte har förmågan att göra det på egen hand. En god man ska vara rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig.

Vad som skrivs om god man nedan gäller även för förvaltare.

Uppdraget som god man ska utföras efter huvudmannens behov. Huvudman och god man ska i möjligaste mån tillsammans besluta hur och vad hjälpen ska omfatta. Om huvudmannen inte kan uttrycka sin vilja ska god man agera utifrån huvudmannens bästa.

God man och huvudman bör ha regelbunden kontakt. Kontakt kan ske via telefon eller e-post och det är rimligt att besöka huvudmannen ungefär en gång i månaden. Ibland behövs tätare kontakt än så.

Om uppdraget omfattar förvalta egendom är det lämpligt att god man tillsammans med huvudmannen (om denne förstår vad saken gäller) gör en budget för hur mycket pengar som kan användas varje månad och till vad. Ofta sköter god man betalning av räkningar medan huvudmannen har ett bankkort kopplat till ett eget konto dit pengar överförs regelbundet, alternativt att huvudmannen tar emot kontanter av god man.

När en god man påbörjar ett nytt uppdrag bör detta meddelas till huvudmannens anhöriga, eventuell boendepersonal och berörda myndigheter.

Vissa mer omfattande åtgärder som ska utföras av gode mannen kräver samtycke från överförmyndarnämnden. Exempel på sådana är köp eller försäljning av fastighet eller bostadsrätt, bevaka huvudmannens rätt i dödsbo, uppta lån för huvudmannens räkning eller vissa placeringar av kapital.

God man ska redovisa sitt arbete till överförmyndarnämnden varje år genom att lämna in en årsredovisning. Mer information om detta finns på webbplatsen.

Vem kan bli god man?

Den som utses till god man ska vara rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig. Den som är underårig eller som själv har förvaltare får inte vara god man.

Som god man är det viktigt att vara noggrann och lyhörd för huvudmannens behov. Eftersom huvudmannen ofta inte kan framföra sina önskemål får ställföreträdaren föra sin huvudmans talan i kontakter med myndigheter och vård och omsorg.

Överförmyndarnämnden gör en kontroll av lämpligheten innan någon föreslås till tingsrätten eller utses som god man eller förvaltare. Överförmyndarnämnden kontrollerar om tilltänkt god man förekommer i polisens belastningsregister, hos socialtjänst samt begär en kreditupplysning. Nya ställföreträdare får även genomgå en utbildning och träffa en handläggare på Överförmyndarenheten innan de kan få sitt första uppdrag.

Vill du bli god man?

Om du vill göra en samhällsinsats och tycker om att hjälpa människor kan uppdraget som god man passa dig. Vi behöver flera gode män, kontakta gärna Överförmyndarenheten för att få mer information om du är intresserad. Du når oss under våra telefontider eller via e-post.

Du anmäler ditt intresse för att bli god man via e-tjänsten ”Intresseanmälan god man - förvaltare” som finns i kommunens e-tjänstportal. På webbplatsen hittar du också frågor och svar om uppdraget.

Hjälpte informationen på sidan dig?