Frågor och svar om att vara god man

Vill du veta mer om hur det är att vara god man? Här finns frågor och svar.

Du hittar också mer information om uppdraget som god man på webbplatsen.

Vad gör en god man?

En god man är en person som hjälper till att exempelvis bevaka rättigheter, ansöka om bidrag, sköta ekonomi och medverka till ett bra boende, god omvårdnad och goda levnadsvillkor för en person som inte kan göra det själv.

Hur länge är man god man?

Uppdraget som god man pågår så länge behovet av hjälp finns kvar. Om du inte längre vill vara god man byts du ut så snart som möjligt, oftast inom ett par månader.

Vad är ersättningen för ett uppdrag som god man?

Uppdraget är ideellt men du får ett arvode som baseras på hur krävande uppdraget är under året. Arvodet är cirka 10 000-12 000 kronor per år efter skatt och betalas ut en gång per år efter att din årsredovisning granskats. Arvika-Eda överförmyndarnämnd har även infört ett uppstartsarvode som du får när du åtar dig ett nytt uppdrag.

Vem kan få hjälp av en god man?

Den som på grund av sjukdom eller liknande förhållanden inte har förmåga att sköta sin ekonomi eller bevaka sina rättigheter kan få en god man.

Får man någon utbildning?

Ja, som ny god man får du genomgå en grundutbildning. Därefter erbjuder vi utbildningar minst tre gånger per år.

Vem kan bli god man?

Du som vill hjälpa andra. Du behöver ha grundläggande kunskaper i ekonomi och hur samhället fungerar eftersom du ska bevaka den enskildes rättigheter och sköta ekonomin.

Hjälpte informationen på sidan dig?