Budget- och skuldrådgivning

händer med papper och penna, räknare och dator i förgrunden

Om du oroar dig för din ekonomi kan du vända dig till kommunens kostnadsfria budget- och skuldrådgivning.

Har du skulder eller behöver du hjälp med din ekonomi? Om du är boende i Arvika kommun kan du kontakta kommunens budget- och skuldrådgivning. Rådgivningen är gratis och det råder tystnadsplikt.

Varje ärende är unikt och rådgivningen anpassas efter hur din situation ser ut. Rådgivaren kan se möjligheter, alternativ och handlingsutrymme när du inte själv gör det! Det är många delar som måste fungera för att får ordning på en ekonomi och därför läggs fokus på helhetssynen över din situation. Rådgivaren kan vid behov samarbeta med andra aktörer.

Du kan bland annat få hjälp med följande:

Budgetrådgivning

  • Gå igenom din ekonomi
  • Göra en budget för att få en bättre balans i din ekonomi

Skuldrådgivning

  • Göra en översikt av skulderna
  • Försöka hitta en hållbar lösning
  • Ge stöd i kontakter med fordringsägare, inkassobolag och kronofogden

Skuldsanering

  • Information om vad skuldsanering är
  • Hjälpa dig att ansöka om skuldsanering
  • Ge stöd under hela skuldsaneringsprocessen
  • Det finns en särskild form av skuldsanering för företagare och närstående till företagare, enligt Skuldsaneringslagen.
Hjälpte informationen på sidan dig?