Socialbidrag, försörjningsstöd

Tunna pappershjärtan

Du som inte kan försörja dig själv kan ansöka om ekonomiskt stöd.

Har du hamnat i ekonomiska problem och prövat alla andra möjligheter för att själv lösa situationen? Då kan du söka försörjningsstöd - eller socialbidrag som det tidigare kallades - för att klara viktiga utgifter som mat och hyra.

Ansökan om försörjningsstöd

Du ansöker om försörjningsstöd hos Socialtjänsten. Första kontakten med Socialtjänsten går till mottagningsgruppen per telefon (via Socialtjänstens reception). Här svarar handläggaren på frågor och gör eventuellt en preliminär bedömning av din ekonomiska situation. Eventuellt bokas då en tid med en socialsekreterare för ett personligt möte, där ni tillsammans ser över din situation och dina förutsättningar för att lösa problemet.

För att kunna göra en rättvis bedömning när du ansöker om ekonomiskt bistånd, krävs att du redovisar exakta uppgifter om din och din familjs ekonomi. När du träffar din handläggare ska du därför ha med dig en rad olika papper, bland annat kontoutdrag, kontoöversikt och underlag på dina utgifter de senaste tre månaderna. Du får reda på vilka handlingar du ska ha med till besöket via telefon och brev.

Hur lång tid tar det?

Målsättningen är att du ska erbjudas en tid med socialsekreteraren för det personliga mötet inom två veckor från din första kontakt med Socialtjänsten. Vissa perioder på året är det svårt att uppnå det, som runt jul. Om du har med dig alla handlingar till mötet så att din ansökan är komplett, kan det sedan ta upp till tio arbetsdagar innan det kan tas ett beslut i ärendet. Det är därför viktigt att ansöka i god tid.

Hur stort blir stödet?

Om du får försörjningsstöd är det uträknat utifrån en riksnorm som är densamma i hela Sverige. Riksnormen räknas efter antalet personer i hushållet. Normen för barn är olika beroende på hur gammalt barnet är.

På Socialstyrelsens webbplats finns aktuella uppgifter om riksnormen. Där kan du också göra en provberäkning av hur mycket du kan få i ekonomiskt bistånd.

Försörjningsstödets nivå i kronor under året

Försörjningsstöd 2024

Kronor

Ensamstående

3 800

Makar/sammanboende

6 850

Barn 0 år

2 640

Barn 1-2 år

2 940

Barn 3 år

2 620

Barn 4-6 år

2 940

Barn 7-10 år

3 680

Barn 11-14 år

4 230

Ungdom 15-18 år

4 780

Ungdom 19-20 år

4 820


Gemensamma kostnader, kronor per person

Gemensamma kostnader

Kronor

1 person

1 230

2 personer

1 360

3 personer

1 720

4 personer

1 950

5 personer

2 240

6 personer

2 540

7 personer

2 730

När avslås ansökan om försörjningsstöd?

Försörjningsstöd är en sista utväg som du kan få först när alla andra lösningar är uttömda. Det betyder att om du haft egna inkomster som motsvarar riksnormen, men använt dina pengar till annat, kan du som regel inte få ekonomiskt bistånd.

Har du andra tillgångar såsom besparingar, bil, fonder, aktier eller annat som kan säljas, ska dessa användas i första hand innan du kan få ekonomiskt bistånd.

Om du kan arbeta ska du vara anmäld på arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete för att ha rätt till försörjningsstöd. Har du blivit anvisad en praktik, arbetsprövning eller arbetsträning är du skyldig att följa uppgjord planering för att ha rätt till ekonomiskt bistånd. Om du är förhindrad att ta ett arbete ska ett läkarintyg bifogas.

Sammanboende är vanligtvis skyldiga att försörja varandra. Därför ska allas inkomster redovisas för att se om man har rätt till ekonomiskt bistånd.

Om jag inte är nöjd?

Du har alltid rätt att få ett skriftligt beslut på din ansökan. Om du får avslag på din ansökan kan beslutet överklagas till Förvaltningsrätten i Karlstad. När du får beslutet om avslag, får du även information om hur överklagan går till.

Sekretess

All personal inom Socialtjänsten har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter om dig till obehöriga. Personuppgifter förvaras i data i enlighet med dataskyddsförordningen.

Hjälpte informationen på sidan dig?