God man, förvaltare, förmyndare

God man, förvaltare, förmyndare