Räddningstjänst

Här finns information om Räddningstjänsten.

Räddningstjänstens uppgift är att förebygga olyckor och begränsa skadorna på människor, egendom och miljö när de inträffar. Alla kommuner ska ha en räddningstjänst.

Räddningstjänsten leds av räddningschefen och politiskt ansvarar Kommunledningsutskottet för räddningstjänstens verksamhet. Räddningstjänsten ingår i Räddningsregion Bergslagen (RRB).

Mer information om Räddningstjänsten finns på webbplatsen.

Hjälpte informationen på sidan dig?