Kommundirektör och kommunledning

Kommundirektören är kommunens ledande tjänsteman. De två verksamheterna "Lärande och stöd" samt "Vård och omsorg" leds av varsin verksamhetschef. Biträdande kommundirektören leder Kommunledningsstaben och miljöchefen leder Myndighetsstaben. Ekonomistab och Personalstab leds av ekonomichef respektive personalchef. De kommunala bolagen leds av en verkställande direktör.

Kontaktuppgifter till kommunledningen finns nedan. Pressbilder hittar du i bildarkivet.

Kommundirektör

Hans Karlsson
Tfn 0570-814 52
E-post hans.karlsson@arvika.se
Adress Arvika kommun, 1. Kommunledning, 671 81 Arvika
Besöksadress Östra Esplanaden 5

Kommunledningsstab

(samhällsbyggnad, kansli, kommunikation, bibliotek, kultur och fritid, föreningsservice, näringsliv och turism m m)
Bitr kommundirektör Anna Wikstrand
Tfn 0570-816 95
E-post anna.wikstrand@arvika.se
Adress Arvika kommun, 1. Kommunledningsstab, 671 81 Arvika
Besöksadress Östra Esplanaden 5

Myndighetsstab

(byggnadsnämndsärenden, miljö m m)
Miljöchef Mats Rydström
Tfn 0570-817 47
E-post mats.rydstrom@arvika.se
Adress Arvika kommun, 15. Miljöstaben, 671 81 Arvika
Besöksadress Östra Esplanaden 5

Ekonomistab

(ekonomi)
Ekonomichef Birgitta Jansson
Tfn 0570-818 57
E-post birgitta.jansson@arvika.se
Adress Arvika kommun, 5. Ekonomistab, 671 81 Arvika
Besöksadress Östra Esplanaden 5

Personalstab

(personal)
Personalchef Andreas Solin
Tfn 0570-817 39
E-post andreas.solin@arvika.se
Adress Arvika kommun, 13. Personalstab, 671 81 Arvika
Besöksadress Östra Esplanaden 5

Lärande och stöd

(skola, barnomsorg, socialtjänst m m)
Verksamhetschef Per-Joel Sewelén
Tfn 0570-817 84
E-post per-joel.sewelen@arvika.se
Adress Arvika kommun, 16. Lärande och stöd, 671 81 Arvika
Besöksadress Östra Esplanaden 5

Vård och omsorg

(äldreomsorg m m)
Verksamhetschef Eva Nilsson
Tfn 0570-828 32
E-post eva.nilsson@arvika.se
Adress Arvika kommun, 40. Vård och omsorg, 671 81 Arvika
Besöksadress Östra Esplanaden 5

Räddningstjänst

(räddningstjänst mm)
Räddningschef Mattias Larsson
Tfn 0570-826 28
E-post mattias.larsson@arvika.se
Adress Arvika kommun, 156. Räddningstjänst, 671 81 Arvika
Besöksadress Kopparvägen 1

Arvika Fastighets AB

VD Mikael Engstig
Tfn 070-313 08 60
E-post mikael.engstig@arvika.se
Adress Arvika Fastighets AB, 21. Administrativ stab, 671 81 Arvika
Besöksadress Östra Esplanaden 5

Arvika Fjärrvärme AB

VD Anders Norrby
Tfn 0570-817 64
E-post anders.norrby@arvika.se
Adress Arvika Fjärrvärme AB, 12. Administration, 671 81 Arvika
Besöksadress Östra Esplanaden 5

Arvika Kommunnät AB

VD Anders Norrby
Tfn 0570-817 64
E-post anders.norrby@arvika.se
Adress Arvika Teknik AB, 12. Administration, 671 81 Arvika
Besöksadress Östra Esplanaden 5

Arvika Kraft AB

VD Anders Norrby
Tfn 0570-817 64
E-post anders.norrby@arvika.se
Adress Arvika Teknik AB, 12. Administration, 671 81 Arvika
Besöksadress Östra Esplanaden 5

Arvika Teknik AB

VD Anders Norrby
Tfn 0570-817 64
E-post anders.norrby@arvika.se
Adress Arvika Teknik AB, 12. Administration, 671 81 Arvika
Besöksadress Östra Esplanaden 5

Teknik i Väst AB

VD Anders Norrby
Tfn 0570-817 64
E-post anders.norrby@arvika.se
Adress Teknik i Väst AB, 12. Administration, 671 81 Arvika
Besöksadress Östra Esplanaden 5


Övriga kommunala bolag: kontakta kommundirektören.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-10-03
Kontakta oss
  • 1. Kommunledning
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Hans Karlsson
  • Kommundirektör
  • Tfn 0570-814 52