Nätverk och vänorter

Vänortssamarbetet

Kommunens officiella vänorter är Kongsvinger i Norge, Skive i Danmark samt Ylöjärvi i Finland.

Vänortssamarbetet med Skive och Kongsvinger startade redan 1947 genom ett initiativ från Föreningen Norden. Ylöjärvi tillkom 1978 och ersatte då en annan finsk kommun. Syftet med vänortssamarbetet är att utbyta erfarenheter och bidra till utvecklingen i kommunerna inom olika områden.

Ett annat nordiskt samarbete är ARKO, där elva svensk-norska kommuner ingår. Syftet med ARKO-samarbetet är att skapa och förmedla kontakter samt driva gemensamma projekt.

I övrigt pågår ständigt tidsbegränsade samarbetsprojekt både nationellt och internationell inom bland annat utbildning, teknik, näringsliv och det sociala området.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-06-29