Värmlands Unga i Arbete

Arvika är en av tio kommuner i projektet "Värmlands Unga i Arbete" med syfte att bland annat minska risken för utanförskap och kriminalitet.

I projektet ”Värmlands Unga i Arbete” samverkar tio kommuner i Värmland (Arvika, Filipstad, Grums, Hagfors, Hammarö, Karlstad, Sunne, Säffle, Torsby och Årjäng) med Polis, Kriminalvård, Frivård samt Region Värmlands Folkhälsa. Projektet syftar till att öka kunskapen om och utarbeta metoder och insatser som minskar risken för unga att hamna i utanförskap, risk-/missbruk eller kriminalitet.

Projektet finansieras av Europeiska socialfonden och har beviljats cirka 27,5 miljoner. Projektperioden sträcker sig fram till den 1 juni 2026. Målgruppen för projektet är unga mellan 16 och 29 år som varken arbetar eller studerar (UVAS). De primära målgrupperna för projektet är utrikesfödda, unga som riskerar att hamna i kriminalitet samt unga som befinner sig i eller riskerar att hamna i risk-och missbruk.

Projektets huvudsakliga mål är att utveckla nya arbetssätt och metoder för att minska risken att unga hamnar i utanförskap och kriminalitet, främja att ungdomar lämnar kriminalitet och att nya arbetssätt och metoder utvecklas för att effektivisera ungdomars etablering på arbetsmarknaden.

Vill du vara med i projektet?

Projektet riktar sig till ungdomar mellan 16 och 29 år som redan hamnat i en svår situation, med bristande sysselsättning eller i övrigt jobbig situation, men också till de som riskerar att hamna där om inte rätt insatser ges i tid.

Det finns mycket stöd att få i Arvika kommun, men vi vet att det ibland blir många kontakter att ta och man vet inte alltid vart man ska börja.

Projektet riktar sig till dig som vill göra en förändring i din livssituation och målet är att du ska uppnå egen försörjning.

Känner du igen dig, eller känner du någon som vill medverka i projektet, så hör av dig. När du gör en ansökan kommer du att bli uppringd inom två arbetsdagar och kallas då till ett möte hos projektledarna på Magasinsgatan 13. Vid mötet gör vi en gemensam kartläggning över din situation och vad du behöver hjälp med (praktik/arbete/studier, ekonomi, behandling/drogfrihet, umgänge/nätverk och så vidare). Därefter gör vi en gemensam planering med ett mål framåt.

Skicka in din anmälan via e-tjänsten.

EU-logo
Logo Värmlands Unga i Arbete
Hjälpte informationen på sidan dig?