Lokal Energiledning Värmland

Det treåriga projektet Lokal Energiledning Värmland (LOKEN) ska stötta energiomställningen i värmländska kommuner, testa smarta energilösningar och skapa en ny regional samverkansarena för akademi, näringsliv och offentliga aktörer.

Glava Energy Center driver projektet tillsammans med Karlstads universitet som samarbetspartner. Projektet medfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Värmland. Projektets aktiviteter berör ett trettiotal projektpartners i totalt elva kommuner inklusive Arvika kommun. I fem av kommunerna – Eda, Arvika, Grums, Munkfors och Kil – ska en ny samarbetsform för proaktiv lokal energiledning utvecklas.

Projektperioden är 1 januari 2024 – 31 december 2026.

Hjälpte informationen på sidan dig?