Projekt Making Cities Resilient 2030

Making Cities Resilient 2030 (MCR 2030) lanserades 2021 av FN:s organ för främjande av katastrofriskreduceringsarbete på lokal nivå. Genom att anmäla sig till MCR2030 får kommunen ett nätverk samt verktyg för att bygga motståndskraft mot olyckor och skapa ett hållbart och klimatanpassat samhälle. Arvika har deltagit i tidigare kampanjer sedan 2013.

Vad innebär det att vara med i MCR 2030?

Det övergripande målet med att vara med i MCR 2030 är att bidra till Agenda 2030:s mål nummer 11, Sendai Framework, Parisavtalet och New Urban Agenda. Mer specifikt syftar MCR 2030 till att:

  • Öka antalet städer och kommuner som åtar sig att minska riskerna genom att bygga resilienta samhällen. Detta genom att jobba proaktivt med risker och klimatanpassning.
  • Öka antalet partnerskap som fokuserar på resiliens globalt och regional samt skapa synergieffekter mellan städer och samhällen.

Genom att delta i MCR 2030 åtar sig Arvika kommun att implementera och genomföra åtgärder för att hantera de kända risker som finns, och på så sätt skapa ett motståndskraftigt samhälle. Arvika ska även dela sina erfarenheter med andra kommuner och städer för att bidra till en säkrare och mer resilient värld.

MCR 2030 ger Arvika kommun möjligheten att skapa kontakt städer som står inför likande utmaningar eller organisationer som specialiserat sig på specifika risker. Det kan handla om exempelvis tekniska lösningar, varningssystem eller riskdata som behövs för att genomföra åtgärder. Arvika kommun har goda erfarenheter av utbyte med andra länder för att hitta den bästa lösningen för våra risker och framtida utmaningar.

Nätverket för Making Cities Resilient

Som medlem i Making Cities Resilient ingår man i ett nationellt nätverk. Nätverket sammankallas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och träffas en till två gånger om året där deltagarna ges möjlighet att utbyta erfarenheter och ta del av den senaste informationen inom området. För att främja utveckling och utbyte av erfarenheter bjuds föreläsare in från andra myndigheter, organisationer eller länder. Att delta i MCR ger också Arvika kommun ett stort nätverk och möjligheten att delta i andra internationella projekt.

Hjälpte informationen på sidan dig?