Leader Växtlust Värmland

Via den ideella föreningen Leader 7-sam Värmland kan kommuner, föreningar och organisationer söka projektmedel för landsbygdsutveckling. Arvika kommun har varit en av medlemmarna i föreningen under perioden 2014-2022.

Arvika kommun deltar även i programperioden 2023-2027, med ett årligt bidrag från kommunen motsvarande högst 480 000 kronor. Föreningen har utarbetat en lokal utvecklingsstrategi som är godkänd av Jordbruksverket. Strategins strategiska inriktning är attraktivare landsbygd, stärkt kompetensutveckling och främjande av innovation och entreprenörskap. I föreningen finns sju deltagande kommuner tillsammans med företagare och föreningslivet och dess organisationer.

Leaderkontoret finns i Torsby kommun. Mer information om 7-sam Värmland finns på föreningens webbplats.

Hjälpte informationen på sidan dig?