Hygienisk verksamhet

Ska du driva en verksamhet med hygienisk behandling ska lokalen vara anpassad för detta. Ibland måste verksamheten också anmälas till kommunen.

När du bedriver en verksamhet med hygienisk behandling ska du se till att den lokal som ska användas är anpassad för verksamheten och att du har fungerande rutiner så att din verksamhet kan bedrivas utan risk för kunderna. Mer information om vad som krävs kan du hitta på Socialstyrelsens webbplats.

Om du ska starta en verksamhet där du erbjuder hygienisk behandling som innebär en risk för blodsmitta eller annan smitta genom att du använder stickande eller skärande verktyg måste du först anmäla det till Miljöstaben.

Ändring av anmälningsplikten

Från och med 1 juli 2021 omfattar anmälningsplikten även stickande skärande verksamhet där det finns risk för annan smitta än bara blodsmitta. Det innebär att du blir anmälningspliktig oavsett om du avser starta en sådan verksamhet eller om du sedan tidigare bedriver en sådan verksamhet. Exempel på verksamheter som numera är anmälningspliktiga:

 • barberare eller frisörer som använder rakblad eller rakkniv mot hud
 • håltagning med sterila engångskasetter som till exempel Blomdahl
 • nålepilering
 • manikyr, pedikyr som använder till exempel nagelbandsklippare, credoblad

Exempel på anmälningspliktiga behandlingar

 • tatuering
 • kosmetisk tatuering (permanent makeup/microblading)
 • fotvård
 • akupunktur
 • piercing
 • öronhåltagning
 • microneedling
 • wet cupping (hijama)
 • barberare, manikyr, pedikyr och frisörer som använder rakblad eller andra stickande skärande redskap där det kan finnas risk för smitta
 • andra behandlingar där du använder stickande eller skärande instrument där det kan finnas risk för smitta, exempelvis där instrument med nålar, rakblad, skärblad, lansetter, hyvlar, rasp, nagelbandstänger och credoblad används.

Övriga lokaler för hygienisk verksamhet som till exempel massagelokaler, lokaler för zonterapi med mera behöver inte anmälas. Myndighetsnämnden är dock fortfarande tillsynsmyndighet för sådana anläggningar och de krav som ställs på dem är i stort sett desamma som för de anmälningspliktiga. I och med att ingen anmälningsskyldighet finns för dem kan kraven i stället komma att ställas i efterhand då Miljöstaben gör kontrollbesök. Rekommendationen är därför att man alltid tar kontakt med Miljöstaben redan då man planerar en verksamhet, för att få veta vad man måste tänka på.

Om du planerar att starta en verksamhet med estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar ska du anmäla din verksamhet till inspektionen för Vård och Omsorg (IVO). Detta gäller till exempel fillers och botoxbehandlingar

Övriga tillstånd som kan krävas

Det kan krävas en anmälan eller ett bygglov hos Bygglovsavdelningen om du till exempel ändrar befintlig användning av lokalen/byggnaden.

Anmäl senast sex veckor innan start

Du måste anmäla senast sex veckor innan du startar verksamheten eller den nya behandlingen.

Vad händer om du glömmer anmäla?

Om du startar eller driver verksamhet utan att det har anmälts till Miljöstaben riskerar du att få en miljösanktionsavgift. För närvarande är den på 3 000 kronor. Miljösanktionsavgiften tillfaller staten.

Hjälpte informationen på sidan dig?