Bassängbad

Ska du driva ett bassängbad för allmänheten måste du anmäla detta.

Att bada i bassäng är en rekreation för många människor och att simma är nyttig motion. Det krävs dock att bassängen och dess vatten sköts på ett bra sätt eftersom det annars kan överföra smitta på grund av tillväxt av bakterier eller spridning av andra mikroorganismer. I en bassäng där inte reningsanläggningen fungerar tillräckligt bra kan det också bildas kemiska ämnen som är irriterande för hud, ögon och andningsvägarna.

Den som ska driva ett bassängbad av något slag (till exempel bubbelpool, badtunna, floatingtank eller annan typ av bassäng) som kommer att användas av allmänheten ska enligt miljöbalkens bestämmelser göra en anmälan till Myndighetsnämnden. Anmälan görs på en särskild blankett. Den ansvarige ska också ha en effektiv egenkontroll med rutiner för drift och övervakning av anläggningen.

Anläggningar med bassängbad som används av allmänheten kontrolleras av Myndighetsnämnden genom Miljöstaben.

Hjälpte informationen på sidan dig?