Vattennivåer

Arvika har drabbats av flera översvämningar under årens lopp. Här kan du följa vattennivåerna i Glafsfjorden och Kyrkviken och också jämföra med tidigare år.

Medelvattennivån för Glafsfjorden är +45,79 meter över havet, angivet i höjdsystemet RH2000. Den högsta vattennivån uppmätt i Glafsfjorden (hösten 2000) är +48,88 meter över havet.

Skillnader på vattennivå i Kyrkviken och Glafsfjorden

Nivåerna anges i antal meter över havet (RH 2000) och nivån är densamma för både Kyrkviken och Glafsfjorden (innanför respektive utanför översvämningsskyddet) när översvämningskyddet inte är aktiverat. Det är först när översvämningsskyddet aktiveras som det blir skillnad på mätvärdena i Kyrkviken och Glafsfjorden.

Hur ser jag aktuell vattennivå?

Vattennivån mäts dagligen. Du får fram nivån genom att peka direkt i "den röda linjen" i den grafiska figuren nedan. Senaste avläsningen ligger i slutet på linjen, om du flyttar markören får du fram avläsningar från andra datum.

Om du vill jämföra olika årtal för vattennivåer i Kyrkviken och Glafsfjorden använder du funktionen "Jämför med andra" och scrollar till önskat årtal och vattendrag. Tryck på "lägg till" så kommer resultatet i grafen.

Hjälpte informationen på sidan dig?