Vattennivåer

Arvika har drabbats av flera översvämningar under årens lopp. Här kan du följa vattennivåerna i Glafsfjorden och Kyrkviken och också jämföra med tidigare år.

Medelvattennivån för Glafsfjorden är +45,79 meter över havet. Från den 1 januari 2006 mäts efter mätsystem RH 2000, vars värde ligger +0,52 meter över värdena i det tidigare mätsystemet. Den högsta vattennivån uppmätt i Glafsfjorden (hösten 2000) är +48,88 meter över havet, omräknat till RH 2000.

Vattennivå i Kyrkviken samt Glafsfjorden

Nivåerna anges i antal meter över havet (RH 2000) och nivån är densamma för både Kyrkviken och Glafsfjorden (innanför respektive utanför översvämningsskyddet) när översvämningskyddet inte är aktiverat. Det är först när översvämningsskyddet aktiveras som det blir skillnad på mätvärdena i Kyrkviken och Glafsfjorden.

Om du vill jämföra olika årtal för vattennivåer i Kyrkviken och Glafsfjorden använder du funktionen "Jämför med andra" och scrollar till önskat årtal och vattendrag. Tryck på "lägg till" så kommer resultatet i grafen.

Hjälpte informationen på sidan dig?