Projekt Sjögull, Rinnen

närbild på gul Sjögull och blad

Projekt Sjögull har som målsättning att bekämpa den invasiva växten sjögull.

Sjögull är en näckroslikande art som är främmande för svenska vatten. Den förändrar och utarmar ekosystemet och begränsar även friluftsaktiviteter genom att göra vatten oåtkomliga. I Värmland finns arten bara på ett ställe, i sjön Rinnen, som ligger inom Kils och Arvikas kommuner. Från sommaren 2020 pågår ett projekt för att bekämpa arten.

Hjälp till att förhindra sjögullets spridning

  • Kör inte båt eller kanot i, eller nära sjögullkolonier.
  • Fiska eller simma inte nära sjögullplantor.
  • Plocka och flytta inte växten till andra vatten
  • Om du flyttar en båt eller kanot från Rinnen: låt den torka helt eller tvätta av den noga uppe på land innan du lägger den i i annat vatten.

Om Sjögull

Sjögull (Nymphoides peltata) kom till Sverige under 1800-talet och har använts som prydnadsväxt. Arten sprider sig lätt genom växtdelar som lossnar, driver vidare i vattensystem och slår rot. Sjögullet har på senare år ökat kraftigt. Görs inget åt arten kan den snart ha konkurrerat ut andra växter på grunda vatten.

Kännetecken: Den gula blomman har fem fransiga kronblad när den blommar i juli till augusti. Flytbladen kan förväxlas med gul näckros fast de är mindre, upp till 10 cm, har en tydlig vågig kant och ofta rödprickig undersida.

Syfte

Syftet med projektet är att bekämpa sjögull i Rinnen, för att förhindra spridning till andra vattendrag samt att minska populationen i Rinnen. På längre sikt hoppas vi att sjögullet helt kan utrotas från sjön Rinnen. Ett viktigt syfte med projektet är att skaffa lokal kunskap och erfarenhet om bekämpning av sjögull. Det finns inga tidigare erfarenheter av bekämpning av sjögull i Värmland.

Genomförande

För att bekämpa sjögullet täcks växtplatserna med markfiberduk som hålls upp av ramar. Ramarna behöver ligga på plats under minst en växtsäsong, ibland längre, för att täcka ut sjögullet och se till att det dör. Projektet bedriver tillsyn av ramar och av bekämpade områden, så att inte sjögull återetablerar sig.

Länsstyrelsen Värmland utövar tillsyn och inventerar regelbundet närliggande vatten för att snabbt kunna upptäcka eventuell spridning. Om du stöter på växten i andra sjöar eller vattendrag än Rinnen är vi tacksamma för rapportering till kommunen eller länsstyrelsen - och gärna till Artportalen via länk nedan.

Deltagare i projektet

Projektet ”Sjögull i Rinnen” är ett större naturvårdsprojekt som drivs av Arvika och Kils kommuner. Projektet har en stor stöttning från lokala organisationer och personer. Högboda- och Renstad Byalag, tillsammans med Sävelns-Rinnens fiskevårdsområde, ställer upp med ideell arbetstid i projektet. Medfinansiärer i projektet är By- och Borgviksälvens vattenråd, Karlstad och Grums kommuner.

De första tre åren (2000-2022) finansierades projektet till 50% av det statliga bidraget till lokala naturvårdsprojekt, LONA. Säsongerna 2023 och 2024 har projektet fått medel från Länsstyrelsen Värmland genom LOVA, lokala vattenvårdsprojekt.

Foto: Sjögull, fotograf Peter Olsson Scholtz.

Hjälpte informationen på sidan dig?