Sommarängar

Blomsterängar är viktiga för pollinerande insekter.

På vissa platser i Arvika kommun klipps inte längre gräsmattorna regelbundet. Syftet är att istället skapa blomsterängar med en mycket högre biologisk mångfald.

Variationen av växter är stor på ängsmark, vilket leder till en lång blomningstid över sommaren, och växterna lockar till sig en mängd olika insekter såsom fjärilar, bin och humlor. Många av dessa arter är hotade, då de är knutna till miljöer i omgivningen som på senare år har minskat radikalt.

De pollinerande insekterna är mycket viktiga då de skapar förutsättningar så att bär, frukt och grönsaker kan utvecklas till föda åt människor och djur. Så mycket som en tredjedel av det vi äter är beroende av pollinatörer.

Blomsterängarna slås en eller ett par gånger per år beroende på platsens förutsättningar. Höet får ligga kvar någon vecka för att fröa av sig.

Under torktiden är det fritt fram att ta hö om man vill nyttja till privat bruk, till exempel till kaninmat eller täckodling. Resterande hö tas sedan bort från ängarna för att komposteras. Skulle det slagna gräset och örterna lämnas kvar göder det marken, vilket missgynnar ängsblommorna som växer bättre på mager mark.

Att omvandla en gräsmatta till blomsteräng tar lite tid, kanske några säsonger.

Hjälpte informationen på sidan dig?