Naturområden, naturreservat

Det finns gott om vackra naturområden i Arvika kommun som kommuninvånare och besökare kan njuta av. I kommunen finns också naturområden som har höga värden för den biologiska mångfalden.

Värdefulla naturområden kan skyddas genom att man bildar naturreservat. Ett naturreservat kan bildas för att vårda och bevara värdefulla naturmiljöer och den biologiska mångfalden. Ett naturreservat kan också bildas för att området är viktigt för friluftslivet.

Naturreservat bildas av länsstyrelsen eller kommunen. Allemansrätten gäller inte inom ett reservat, utan för varje reservat ska det finnas särskilda föreskrifter (regler). Det ska också finnas en skötselplan.

I Arvika kommun finns flera naturreservat som länsstyrelsen i Värmland sköter:

 • Bergs Klätt
 • Byamossarna
 • Glaskogen
 • Gårdviksfjället
 • Krokstadön
 • Perserud
 • Rackstadskogen
 • Stömne
 • Svarthavet
 • Öjenäsbäcken
 • Örvattnet

Mer information om naturreservaten, liksom kartor, finns på länsstyrelsens webbplats.

Hjälpte informationen på sidan dig?