Fågelskyddsområden

I Arvika kommun finns fem fågelskyddsområden som det inte är tillåtet att besöka under vissa tider.

Fågelskyddsområden är skapade för att skydda fåglar från störning. Område med samlingar av häckande sjöfåglar och boplatser för sällsynta arter kan vara skyddade under känsliga tider. Det innebär att det är förbjudet att besöka de berörda områdena under den tiden. Skyddet omfattar både land- och vattenområde 100 meter ut från stranden och området är utmärkt med skyltar.

Fågelskyddsområden i Arvika kommun

Nussviksholmen i Värmeln (1 april-15 juli)

Kamptjärnsholmen i Lelången (1 april-31 juli)

Lövholmen i Övre Gla, Glaskogen (1 april – 31 augusti)

Halvardsnäsudden i Stora Gla, Glaskogen (1 april – 31 augusti) 

Rökholmen i Stora Gla, Glaskogen (1 april – 31 augusti)

Det är länsstyrelsen och Naturvårdsverket som beslutar om att inrätta fågelskyddsområden.

Hjälpte informationen på sidan dig?