Invasiva främmande arter

En del invandrade arter kallas för invasiva, eftersom de tränger ut våra inhemska djur och växter.

Främmande arter kallas djur, växter eller svampar som tagit sig till Sverige med hjälp av människan. Några av dessa främmande arter trivs alltför bra i sin nya miljö. De kan öka kraftigt och på så sätt påverka den biologiska mångfalden. Sådana arter brukar kallas invasiva främmande arter eller invasiva arter.

Invasiva främmande arter kan skada andra arter och ekosystemet, liksom jord- och skogsbruk. De kan också orsaka ekonomisk skada eller påverka hälsan hos djur och människor negativt.

Invasiva djurarter

I Arvika kommun räknas bland annat spansk skogssnigel, mink och signalkräfta som invasiva djurarter.

Invasiva växter

Det finns ett antal växtarter som är klassade som invasiva främmande arter enligt EU:s bestämmelser. Det innebär att det är förbjudet att importera, sälja, odla, transportera, använda, byta och sätta ut dessa i naturen.

Dessa arter är inflyttade och hör inte hemma i den svenska naturen. Begreppet invasiv innebär att växterna har lätt att etablera sig och när de har fått fäste sprider de sig på andra växters bekostnad. Till slut tränger de undan andra arter och tar över.

Genom att följa länkarna nedan får du mer information om de invasiva växter som finns i vår kommun, med bilder, bästa sättet att bekämpa och mycket annat.

EU-klassade invasiva främmande växter som du kan hitta på vissa platser i Arvika kommun, är till exempel:

Växtarter som är mycket invasiva hos oss, men som ännu inte är upptagna på EU:s lista, är till exempel:

Naturvårdsverket rekommenderar att man hjälper till att begränsa spridningen av dessa. Projekt Sjögull Rinnen är exempelvis ett projekt som drivs gemensamt av Arvika och Kils kommuner.

Vem ansvarar för att ta bort de invasiva växterna?

När det gäller EU-listade invasiva växter så är det markägaren som är ansvarig för att ta bort växten. För andra invasiva växtarter finns ingen skyldighet att bekämpa, men Naturvårdverket rekommenderar att det görs ändå.

Det är Länsstyrelsen i Värmland som samordnar länets åtgärder mot de invasiva främmande arter som finns listade i EU-förordningen.

Hantera trädgårdsavfallet rätt

Om du rensar bort invasiva arter ur din trädgård kan du som privatperson slänga de invasiva arterna på Mossebergs avfallsanläggning i containern för energiåtervinning. Tänk på att lägga växtdelarna i sopsäckar och förslut väl. Det får inte vara jord bland rötterna eller blommorna, eftersom det inte går att bränna. Släng inte de invasiva arterna i trädgårdsavfall.

Tänk också på att transporten till återvinningscentralen ska ske på ett säkert sätt för att inte sprida arterna längs vägen. Frakta inte växterna i en öppen släpkärra, utan lägg dem i en påse eller säck som du försluter väl.

Har du endast en liten mängd invasiva främmande arter i eller vid din trädgård kan du lägga växtavfallet i en plastpåse, försluta den väl, och lägga den i din soptunna i facket för restavfall. Det är viktigt att du inte lägger några invasiva främmande arter i din matavfallspåse, då finns risken att arten sprids.

Rapportera in dina fynd

Genom att rapportera in dina fynd och observationer, till exempel till Artportalen, hjälper du till att bekämpa de invasiva arterna i vår kommun.

Inrapporteringen innebär inte med automatik att det kommer att utföras en bekämpningsåtgärd med en gång, men ju fler som rapporterar desto bättre underlag får myndigheter och andra i arbetet med att planera och prioritera för att förebygga och hindra spridning, till exempel genom bekämpning.

Hjälpte informationen på sidan dig?