Fälla träd

Träd kan tas ner om det finns en god anledning.

Trädfällning vid akut fara

Räddningstjänsten tar ner träd både inom och utanför tätorterna när ett akut läge uppstår eller om det finns en överhängande risk för att skador ska uppstå. I dessa fall når du Räddningstjänsten snabbast på telefonnummer 112. Bedöms faran som överhängande, så betraktas det som räddningstjänst och faktureras inte av kommunen.

Trädfällning vid ledningsgator

Teknik i Väst AB erbjuder kostnadsfri trädfällning utefter bolagets egna ledningar. Kontakta bolaget direkt.

Kommunal skog och slyröjning

Kontakta kommunens Samhällsbyggnadsfunktion för mer information om det berörda skogsområdet.

Enstaka trädfällning på kommunal mark

Det är inte tillåtet att som privatperson ta ner träd eller buskar på kommunal mark. Vi värnar om träden på kommunal mark och är restriktiva med att ta ner träd, trots många önskemål från allmänheten om att träd ska tas ned i anslutning till bostäder.

Träd fälls alltså inte på grund av:

  • att de skymmer sol och utsikt
  • att de är i vägen för parabolantenner, pooler, solfångare (eventuell trädfällning utförs först efter att installationen är driftsatt). När det gäller solfångare är antalet träd som eventuellt kan fällas 1-5 träd. Solcellsleverantören bör räkna med energieffekten med de träd som finns i området.
  • att de fäller löv och frö

Ett träd kan tas ner om det inte verkar friskt och det finns en risk att det kan bli en fara. Anser du att ett träd på kommunal mark bör fällas, ska du skicka en skriftlig ansökan till Arvika Fastighets AB, Park och tomtmark via ansökningsformuläret nedan. Beslutet kommer att grunda sig på trädets kondition, estetiska värde och effekten för området i stort.

Ansökan om enstaka trädfällning på kommunal mark


De personuppgifter (namn, adress, telefonnummer och e-post etc) som du lämnar i samband med din ansökan sparas bara tills ditt ärende har avslutats hos Arvika Fastighets AB. Mer information om Arvika kommuns hantering av personuppgifter finns på webbplatsen.

Hjälpte informationen på sidan dig?