Luften utomhus

Trafiken är den största källan till luftföroreningar. I Arvika kommun är tomgångskörning tillåten under högst en minut.

Det finns mycket som kan påverka utomhusluften där du befinner dig. Det kan till exempel handla om vedeldning, tomgångskörning eller andra lukter som kan vara farliga ibland, men ofta bara allmänt irriterande. I Arvika tätort är det trafiken som är den största källan till luftföroreningar. Det visar Miljöstabens mätningar.

Själva klimatet bidrar ibland också till en sämre luftkvalitet. Under vinterhalvåret uppkommer periodvis inversionsförhållanden. Det betyder att skikt av varmare luft lägger sig som ett lock över kallare luft närmare marken. Under tiden som inversionen varar stängs föroreningar inne och halterna ökar undan för undan, till dess inversionen spricker upp och föroreningarna kan ventileras bort.

Genom att gå eller cykla, samåka eller resa kollektivt istället för att ta bilen, att använda motorvärmare när det är kallt ute och att inte låta bilen stå på tomgång i onödan, bidrar du till bättre utomhusluft. I Arvika kommun är tomgångskörning tillåten under högst en minut.

Samverkansområde för luftmätningar

Arvika kommun ingår i ett samverkansområde för luftfrågor tillsammans med flertalet andra kommuner. Under år 2016-2018 fanns mätutrustning placerad i Arvika och mätningar genomfördes då av partikelhalter (år 2016) och kvävedioxid (år 2016-2018) genom så kallad gaturumsmätning. Resultaten från mätningarna i Arvika finns sammanställda i tre årsrapporter. Om du önskar ta del av det materialet, rapporter från äldre mätningar samt objektiva skattningar, så kan du kontakta Miljöstaben.

Hjälpte informationen på sidan dig?