Lediga villatomter

Byggklara villatomter finns i flera tätorter i kommunen. Här finns mer information om tomterna och hur du gör om du vill köpa en tomt.

Arvika kommun kan erbjuda byggklara villatomter. Detta betyder att tomterna redan är fastighetsbildade, anslutningar för vatten och avlopp finns framdraget till tomtgräns, och även gator samt el och tele finns i områdena.

Förutom tomter i centralorten Arvika finns även lediga villatomter i tätorterna Gunnarskog, Sulvik, Jössefors, Mangskog, Edane och Klässbol. Kommunen kan också erbjuda tomter för verksamheter - liksom lokaler.

Lediga villatomter

Mer information om varje område, tomternas arealer, priser och lägen finns nedan.För ytterligare information, intresseanmälan och förmedling av villatomter, kontaktar du Fastighetsbyrån i Arvika/Eda AB. Ansvarig mäklare är Katarina Nyberg Grabner. 

Arvika, Jonsbol

Jonsbol ligger i västra delen av Arvika. Området har ett lugnt läge med vatten och skog inpå knuten. Goda gång- och cykelvägsförbindelser in till Arvika och ut till badplatsen i Västra Sund. Tomterna är cirka 1 100 kvm och priset är 750 000 kr.

Arvika, Prästängen

Prästängen ligger i västra delen av Arvika. Området har ett lugnt läge med naturen inpå knuten. Här finns olika former av boende både lägenheter och villabebyggelse. Barnomsorg och skola finns i närheten med goda gång- och cykelvägsförbindelser. Du kan bo i stan, men har ändå naturen och rekreationsmöjligheter inpå knuten.

Här finns tolv tomter i kvarteret Nattviolen. Tomtarealerna ligger på cirka 1 000 kvm och tomtpriset är 425 000 kronor. Anslutningsavgifter för vatten och avlopp, el samt fiber tillkommer.

Edane

Edane samhälle ligger cirka 15 km öster om Arvika. Här finns förskola och skola till om med årskurs 6. På orten finns service såsom affärer, post och bank med mera. Goda kommunikationer finns, både med buss och tåg. De byggklara tomterna i Edane har arealer om cirka 1 000 kvm och priset är 25 000 kronor.

Gunnarskog

Gunnarskog ligger cirka 20 km norr om Arvika. På orten finns förskola och skola till och med högstadiet.

I området Södra Backa finns nio lediga tomter och i bostadsområdet nära skolan finns tre tomter. Tomtarealerna ligger mellan cirka 750 och 1 200 kvm och priset är 25 000 kronor per tomt.

Jössefors

Jössefors samhälle ligger cirka fyra km väster om Arvika utmed riksväg 172. Här har kommunen en villatomt i kvarteret Blåklinten. Tomten är 876 kvm och tomtpriset är 25 000 kr.

Klässbol

Följ riksväg 175 20 km söderut från Arvika, så kommer du till Klässbol. Här finns bland annat förskola och skola till och med årskurs 6. Klässbol ligger vid stranden av Glafsfjorden och har en fin hamn och badplats.

I Klässbol finns sju byggklara villatomter inom samma område. Tomterna har arealer om drygt 900-1 200 kvm och priset är 25 000 kronor per tomt.

Mangskog

Mangskog ligger cirka 20 km nordöst om Arvika. Här finns bland annat affär, förskola och skola med årskurs 1-6. Kommunen har tre lediga villatomter inom samma område. Arealerna är väl tilltagna, omkring 2 000 kvm och priset per tomt är 25 000 kr.

Sulvik

Sulvik ligger cirka tio km väster om Arvika utmed riksväg 172. Här finns nio byggklara tomter inom samma område. Tomtarealerna varierar mellan drygt 800 och 1 400 kvm och tomtpriset är 25 000 kronor.

Hur gör du om du vill köpa en villatomt?

I samband med att du är ute och tittar på tomter bör du även ta del av gällande detaljplan, så att det som du planerar att bygga på tomten också är tillåtet. Detaljplanerna finns hos Bygglovsavdelningen i stadshuset. Då det för närvarande är högt tryck på villatomter är det en fördel att ta kontakt med ansvarig fastighetsmäklare Katarina Nyberg Grabner för att reservera en tomt som du är intresserad av.

När du har bestämt dig kontaktar du ansvarig fastighetsmäklare Katarina Nyberg Grabner och ni skriver ett köpekontrakt. När kontraktet är signerat av kommunens mark- och exploateringsingenjör så bokas tid för tillträde.

På tillträdesdagen betalas köpeskillingen och kommunen överlämnar de handlingar som du behöver för att söka lagfart, köpebrev och eventuellt värdeintyg (om tomten saknar taxeringsvärde). Samtliga handlingar ska finnas med i ansökan om lagfart och ansökan ska göras inom tre månader från det datum du tillträdde.

Mer information om bygglov finns på webbplatsen. Lantmäteriet kan berätta mer om hur du söker lagfart, vad det kostar med mera. Information om anslutning till kommunalt vatten och avlopp, el, fiber med mera finns på webbplatsen Teknik i Väst AB. Har du allmänna frågor om telefoni och bredband kan Post- och telestyrelsen ge besked. 

Hjälpte informationen på sidan dig?