Temperatur och drag

En behaglig inomhustemperatur behövs för att vi ska må bra. Som individer upplever vi temperaturer på olika sätt.

Det är viktigt med en behaglig temperatur inomhus för att vi ska må bra. Hur temperaturen upplevs bestäms av lufttemperatur, omgivande ytors temperatur, lufthastighet, luftfuktighet, aktivitet och klädsel. Olika personer har ofta olika uppfattningar om vad som är en behaglig inomhustemperatur.

När blir temperatur en olägenhet?

Om du mäter lufttemperaturen med en vanlig termometer och den visar mindre än 20°C kan det vara så att riktvärdet inte uppnås. Vissa människor kan dock behöva ha det varmare, detta gäller till exempel äldre, rörelsehindrade eller människor med låg ämnesomsättning. Kalla golv kan ibland också vara ett problem.

Om du har problem med höga temperaturer indikerar en temperatur på över 24°C vintertid och 26°C sommartid att det kan behövas åtgärder. Vid extremväder som till exempel värmeböljor kan man behöva tåla högre temperaturer.

Luftdrag kan skapa besvär

Drag är en vanlig orsak till obehag. Drag är luftrörelser, som ständigt ändrar riktning och hastighet. Människans kropp är varm och varje luftrörelse kommer därför att föra bort värme från kroppen.

Luftens medelhastighet bör inte överstiga 0,15 m/s under vinterhalvåret. Det går att mäta luftrörelser, men till skillnad från temperaturmätningar så ger sådana mätningar ett mycket osäkert mätresultat.

Kontakta din fastighetsägare vid problem

Om du bor i hyreshus och har problem med temperaturen ska du i första hand kontakta fastighetsägaren, som har ansvar för boendemiljön.

Om problemen ändå inte löser sig kan du kontakta Miljöstaben som då utreder störningen. Om det bedöms handla om en olägenhet för dig som boende - utifrån de rikt- och gränsvärden som gäller - har Miljöstaben möjlighet att kräva åtgärder från fastighetsägaren.

Hjälpte informationen på sidan dig?