Magnetfält, strålning

Var vi än befinner oss utsätts vi för strålning - detta är normalt, eftersom vår omgivning avger en så kallad bakgrundsstrålning. En del teknisk utrustning arbetar med strålning, till exempel mikrovågsugnar, mobiltelefoner, solarier och basstationer för mobiltelefoni.

Basstationer för mobiltelefoni

Antennerna avger oftast inte lika mycket strålning åt alla håll, eftersom man vill rikta dem mot olika områden som behöver täckning, till exempel en väg. För att få räckvidd placeras också antennen högt. På avstånd större än fem meter från antennen avtar strålningen med kvadraten på avståndet, vilket innebär att om man går från fem meter till femton meters avstånd har strålningen minskat till en niondedel. Om man går från 15 meter till 45 meter har strålningen minskat till en niondedel av den niondelen - det vill säga cirka 1,2 % av den ursprungliga strålningen.

Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten överskrids gränsvärdena bara på enstaka meters avstånd framför antennens strålande yta. För en högt placerad antenn kan högsta värdet vid markytan uppgå till en tiondedel av gränsvärdet och i många fall där man varit orolig, har strålningsstyrkan varit mindre än en tusendedel av gränsvärdena. Strålsäkerhetsmyndigheten anser därför att basstationer för mobiltelefoni inte innebär någon risk ur strålningssynpunkt.

Mikrovågsugnar

Alla mikrovågsugnar som är CE- eller S-märkta uppfyller de krav som gäller, för att ingen skadlig strålning ska läcka ut. De mikrovågsugnar som används för hushållsbruk betraktas som säkra.

Mobiltelefoner

Det finns inga entydiga forskarresultat när det gäller mobiltelefoner och strålning. Strålsäkerhetsmyndigheten ger följande rekommendationer:

  • Genom att använda handsfree eller mobilens högtalarfunktion minskar du exponeringen till huvudet betydligt. Det gäller även trådlös handsfree.

  • Exponeringen minskar ytterligare när du använder handsfree eller mobilens högtalarfunktion i kombination med att du håller ut mobilen från kroppen när du pratar. Exponeringen minskar om du håller mobilen på lite avstånd eftersom signalernas styrka snabbt avtar med avståndet.

Solarier

Det finns ett tydligt samband mellan solariesolande och hudcancer. Strålsäkerhetsmyndigheten avråder generellt från att sola solarium.

För att skydda solkänsliga personer från att bränna sig i solarium ska soltiden i obemannade solarier begränsas till 15 minuter.

Solariets exponeringsschema och bruksanvisning ska uppmana solariekänsliga personer (det vill säga personer som har svårt att bli bruna) att inte använda solariet. Personer under 18 får inte sola i solarium och den som driver ett solarium ska förvissa sig om att användaren har fyllt 18 år. En tydlig skylt om åldersgränsen måste finnas uppsatt på solariet.

Varje solariebesök bör anpassas efter din individuella tålighet mot sol. Följ bruksanvisningen och låt första solariebesöket vara i högst fem-tio minuter.

Hjälpte informationen på sidan dig?