Vedeldning

Vedeldning bidrar till luftföroreningar, men eldar du på rätt sätt kan du minska utsläppen.

Vedeldning som energikälla har stora fördelar jämfört med många andra metoder. Ved är ett lokalt producerat biobränsle och några längre transporter behövs sällan. Veden är förnyelsebar, det vill säga vi tär inte på jordens förråd av ändliga resurser som vi gör om vi använder till exempel kärnkraft, olja och stenkol.

Det finns många positiva saker med småskalig vedeldning, men tyvärr bidrar den även till utsläpp av luftföroreningar som är skadliga för både människors hälsa och för miljön. Ett sätt att begränsa utsläppen från vedeldning är att elda på ett sätt som gör att utsläppen blir så låga som möjligt.

Råd vid eldning

Ett sätt att minska utsläppen från vedeldning är att se till så att du eldar i en modern utrustning. Om du har skötselanvisningar till din panna är det viktigt att du följer dessa. Om du har en äldre panna som saknar anvisningar kan det vara bra att känna till några generella råd för eldning i panna. Det som är viktigast att tänka på är att ha en ackumulatortank kopplad till pannan och att alltid elda med god lufttillförsel. En ackumulatortank med vatten kopplad till vedpannan gör det att du inte behöver elda så ofta.

Ett sätt att se ifall du eldar på ett bra sätt är att gå ut och titta på röken som kommer ur skorstenen. Om du eldar bra ska röken från skorstenen helst inte synas alls, förutom då det är kallt ute och röken blir vit av ofarlig vattenånga (kondens).

Vad får du elda?

Förutom att det kan vara tillåtet att använda lite papper vid tändningen är det enda som får eldas ved. För att du ska få en god förbränning måste veden vara torr. Ved bör huggas på vintern, för att därefter få torka över sommaren. Det är också viktigt att veden förvaras skyddat. Fuktig ved ger dåligt värmeutbyte och stora utsläpp av luftföroreningar.

All eldning med hushållsavfall, plast, målat eller tryckimpregnerat virke, spånskivor eller liknande material är förbjuden.

Om du blir störd av din grannes eldning

Det förekommer att utsläpp från eldning leder till olägenhet för de som bor i närheten. Det är den som eldar som är skyldig att se till att eldningen inte stör någon annan. Om du blir störd av röken från din grannes eldning ska du därför alltid börja med att prata med grannen. Om problemen fortfarande kvarstår och ni inte kan komma fram till en lösning kan du vända dig till Miljöstaben. Vid behov kan Miljöstaben sedan via sin tillsyn ställa krav på att enskilda fastighetsägare ska göra något åt störningarna från sin vedeldning.

Hjälpte informationen på sidan dig?