Fukt och mögel

Fukt och mögel i bostäder och andra lokaler kan vara en fara för människors hälsa.

Mögelsvampar och mögelsporer finns naturligt överallt. Mögel kan också börja växa inomhus där det finns tillgång till fukt, syre och näring.

Orsaker till att fuktskador uppkommer kan till exempel vara ett läckande rör, otäta skarvar i våtrumsmatta eller läckage från taket. Om ventilationen samtidigt inte fungerar riktigt kan fuktproblemet öka. En vanlig orsak till fuktskador är även att byggnadsmaterialet inte låtits torka ut fullständigt under byggnadens uppförande.

Att bo eller regelbundet vistas i byggnader med fuktproblem kan utgöra en olägenhet för människors hälsa. Risken för luftvägsinfektioner och besvär i övre och nedre luftvägarna, som hosta och väsande andning, kan öka.

Hur upptäcker jag fukt- och mögelskador?

Synliga tecken på en fuktskada kan vara fuktfläckar, missfärgningar, bubblor i golvmattor och tapeter eller att färg flagnar. Mögel kan se ut på olika sätt och ha olika färg. Ibland kan man känna mögellukt utan att möglet syns. Mögellukt biter sig lätt fast i kläder och textilier. Ofta är det inte den som bor i bostaden som uppmärksammar problemet först, eftersom man är van vid mögellukten. I stället kanske det är arbetskamrater eller andra bekanta som reagerar på att dina kläder luktar.

Fastighetsägarens ansvar

Om du bor i hyreshus och har problem med fukt och mögel ska du i första hand kontakta fastighetsägaren, som har ansvar för boendemiljön. Bor du i en bostadsrätt vänder du dig till bostadsrättsföreningens styrelse.

Om problemen ändå inte löser sig kan du kontakta Miljöstaben som då utreder störningen. Om det bedöms handla om en olägenhet för dig som boende har Miljöstaben möjlighet att kräva åtgärder från fastighetsägaren.

Om du bor i eget hus och misstänker problem med fukt eller mögel, kan du vända dig till ditt försäkringsbolag eller ett konsultföretag för att få råd om hur du kan gå vidare.

Hjälpte informationen på sidan dig?