Buller

Det finns riktvärden som inte får överskridas för de flesta typer av buller.

Buller, som kan sägas vara allt oönskat ljud, förekommer på de flesta platser i samhället. Tystnad har blivit en bristvara. Buller kan orsaka både hörselskador och ett livslångt lidande i form av tinnitus.

Buller kan också uppfattas som mycket störande även om det håller en lägre nivå, särskilt om den som störs inte kan påverka situationen eller undkomma bullret på annat sätt. Sömnstörningar, trötthet och huvudvärk samt nedsatt koncentrationsförmåga är inte ovanliga symptom.

Riktvärden

För att skydda omgivningen mot buller finns för de flesta typer av buller riktvärden som inte bör överskridas. Riktvärdena uttrycks ofta som medelvärden i decibel förkortat som dB(A). Om du störs av buller bör du i första hand kontakta fastighetsägaren (om det gäller buller i byggnaden) eller företaget (om det är en verksamhet som stör). Det är alltid bäst att börja med en "positiv" kontakt innan Miljöstaben kontaktas.

Skulle det inte hjälpa har Miljöstaben möjlighet att göra översiktliga mätningar. Om dessa visar på för höga nivåer finns möjlighet att gå vidare med krav mot den som orsakar bullret. En bedömning får dock göras från fall till fall.

Hjälpte informationen på sidan dig?