Kontaktlista hemtjänst

(Inga telefontider gäller.)

Område Centrum
Hemtjänst tfn 0570-817 20
Planerare tfn 0570-817 20
Enhetschef tfn 0570-817 16

Område Edane
Hemtjänst tfn 0570-76 40 42
Planerare tfn 0570-815 59
Enhetschef tfn 0570-72 78 12

Område Glava
Hemtjänst tfn 0570-823 80
Planerare tfn 0570-823 80
Enhetschef tfn 0570-820 80

Område Höglunda
Hemtjänst tfn 0570-827 37, 0570-815 72
Planerare tfn 0570-815 39
Enhetschef tfn 0570-815 68

Område Klässbol
Hemtjänst tfn 0570-823 42
Planerare tfn 0570-823 42
Enhetschef tfn 0570-76 40 82

Område Gunnarskog
Hemtjänst tfn 072-237 81 70
Planerare tfn 0570-321 40
Enhetschef tfn 0570-818 60

Område Smedberg
Hemtjänst tfn 0570-815 84, 0570-815 79
Planerare tfn 0570-815 51
Enhetschef tfn 0570-828 58

Område Strand
Hemtjänst tfn 0570-815 89, 0570-815 86
Planerare tfn 0570-815 95
Enhetschef tfn 0570-72 78 01

Område Styckåsen
Hemtjänst tfn 0570-814 74
Planerare tfn 0570-815 49
Enhetschef tfn 0570-817 05

Område Sulvik
Hemtjänst tfn 070-690 69 74
Planerare tfn 0570-815 81
Enhetschef tfn 0570-72 78 17

Område Tapeten
Hemtjänst tfn 0570-815 58, 0570-828 63
Planerare tfn 0570-815 56
Enhetschef tfn 0570-828 89

Område Vik
Hemtjänst tfn 0570-76 40 81
Planerare tfn 0570-815 87
Enhetschef tfn 0570-76 40 80

Hemservice
Tfn 0570-814 82
Enhetschef tfn 0570-815 70

Nattpatrullen
Tfn 0570-828 56
Enhetschef tfn 0570-815 70

Larm- och välfärdsteknikgrupp
Tfn 0570‑823 45
Enhetschef tfn 0570-828 89

Hjälpte informationen på sidan dig?