Servicehus

Du kan beviljas en servicelägenhet om du inte klarar att bo kvar i din bostad då den inte kan anpassas, och inte heller kan bo i en vanlig lägenhet.

I kommunen finns två servicehus - Smedberg och Tapeten - som båda ligger i tätorten Arvika.

Du kan beviljas en servicelägenhet om du inte kan bo kvar i din bostad, då den inte kan anpassas, och inte heller kan bo i någon annan vanlig lägenhet i kommunen. Det är kommunens biståndshandläggare som tar emot din ansökan, utreder och - vid behov - beviljar servicelägenhet. Ditt behov av insatser, din trygghet, din ålder och många andra saker vägs in för att handläggaren ska få en bild av hela din situation och kunna göra en bedömning om du behöver en servicelägenhet.

I servicehusen har du en egen lägenhet. I huset finns gemensamma utrymmen där du har möjlighet att umgås med andra hyresgäster om du vill. Servicelägenhet ska jämföras med att bo i ett eget hus eller egen lägenhet. Du får hjälp i form av punktinsatser på olika tider på dygnet utifrån det bistånd som du har beviljats.

Om du har behov av service- och omvårdnadsinsatser eller trygghetslarm, ansöker du även om detta via biståndshandläggaren.

Om du har svårt att öppna dörren när vi ska besöka dig eller om du har trygghetslarm, behöver du - mot kvittens - lämna nyckel till oss. Beroende på dina insatser (hemtjänsten dag, nattpatrull, larm och varuleveranser) kan det röra sig om flera nycklar.

Mer information om servicehuset Smedberg och servicehuset Tapeten hittar du nedan under rubriken "Fler sidor".

Hjälpte informationen på sidan dig?