Besök på äldreboende, korttidsboende och LSS

Om du vill besöka ett äldre-, korttids- eller LSS-boende ber vi dig att följa rekommendationerna.

Covid-19-smittan finns kvar i samhället. För att minska risken för smittspridning bland våra äldre och sköra ber vi dig att följa våra rekommendationer vid besök:

  • Du ska inte ha symtom på infektion eller feber.
  • Noggrann handhygien gäller direkt före och efter varje besök.
Hjälpte informationen på sidan dig?