Boende med särskild service enligt LSS

I kommunens gruppbostäder enligt LSS bor vuxna med intellektuella funktionshinder.

Gruppbostäder enligt LSS (lagen om särskilt stöd och service för vissa funktionshindrade) är ett boende för vuxna med intellektuella funktionshinder. Här ges särskild service, med personal dygnet runt för att de boende ska kunna leva som andra och delta i samhällslivet.

Det är kommunens LSS-handläggare som tar emot ansökan, utreder och fattar beslut om du har rätten att få ett sådant boende. Du kan få information om aktuell LSS-handläggare via kommunens växel, tfn 0570-816 00.

För funktionshindrade i Arvika kommun finns gruppbostäder/servicebostäder på följande platser;

  • Ängsgatan 10, Jössefors
  • Edanevägen 50, Edane
  • Kamomillgatan 15, Arvika (Prästängen)
  • Vinkelvägen, Arvika (Agneteberg)
  • Källarbacken, Glava
  • Mor Stinas väg 1-5, Arvika (Taserud)
  • Vildrosgatan 4, Arvika (Prästängen)
  • Björns väg 15, Arvika (Dottevik)
  • Violen, Arvika (Prästängen)
  • Östra Esplanaden 11, Arvika

Att bo i en gruppbostad/servicebostad

Att bo i en gruppbostad/servicebostad innebär att du har ett behov av stöd, service och omvårdnad.

Målet är att du ska kunna leva och bo så likt andra människor som möjligt men det finns dock skillnader i att bo i en vanlig bostad jämfört med en bostad i ett gruppboende.

Bostaden är ditt privata hem, men du måste till exempel ta hänsyn till andra boende. Du ska som andra ha möjlighet att bestämma över inredningen i bostaden. Du ska också ha möjlighet att bestämma över sådant som dina kläder, om du vill delta i gemenskapen eller inte. Du ska kunna låsa din dörr och få den post som kommer i din brevlåda. Det är viktigt att du tillsammans med personalen hittar bra former för att du ska få ett gott liv i gruppbostaden. Dina önskemål och synpunkter ska beaktas så långt det är möjligt.

Omvårdnad/service

I din bostad får du stöd och hjälp av personal när det gäller sådant som tillsyn, hygien måltider och olika aktiviteter. Hur mycket stöd och hjälp du får beror på vad du behöver. Tillsammans med personalen får du också stöd och hjälp med bland annat städning och tvätt. Insatserna görs tillsammans med dig.

När du flyttar in på en gruppbostad/servicebostad utses en kontaktman i personalgruppen. Kontaktmannen är den som du och dina anhöriga i första hand har kontakt med i aktuell personalgrupp.

Hyreskontrakt/nycklar

Du skriver ett andrahandskontrakt med Vård och omsorg eller ett hyreskontrakt med hyresvärden. Du betalar själv hyran för din bostad, antingen direkt till hyresvärden eller till kommunen. När du flyttar in i din bostad kommer du överens med personalen om att de får en nyckel till din bostad och när den får användas. Din egen nyckel ansvarar du själv för. Flyttstädning ingår inte i personalens arbetsuppgift.

Hos Försäkringskassan kan du ansöka om bostadstillägg.

Personliga ägodelar/hemförsäkring

Allt i din bostad är dina personliga ägodelar. Detta gäller såväl möbler som husgeråd, linne och engångsartiklar som glödlampor och städutrustning. Det är viktigt att ha en hemförsäkring med allriskdel. Skulle det hända något har du goda möjligheter att få ut viss ersättning för de skador du orsakats.

Matkostnader/serviceavgift

Du betalar själv dina matkostnader. På några gruppbostäder betalar man sina egna inköp av mat direkt i affären. Äter du alla eller vissa måltider gemensamt i boendet får du en räkning i efterhand.

Resor/fritidsaktiviteter

För resor och transporter betalar du själv kostnaderna.

Kostnader för fritidsaktiviteter, till exempel en biobiljett, betalar du själv, även för resan till och från biografen. Om du behöver personal med dig betalar du inget för personalen. Om du behöver sällskap till många aktiviteter varje vecka kan du inte alltid räkna med att personalen på gruppboendet kan följa med. Du kanske måste välja bort någon aktivitet eller hitta någon annan som kan följa med dig.

Pengar

När du bor på en gruppbostad gäller kommunens policy om hantering av privata medel. Du får mer information av din kontaktman på boendet. Om du vill finns en broschyr som du kan få som heter Hantering av privata medel.

TV-licens

Du behöver inte ha egen TV-licens. Den TV-licens som finns i gemensamhetsutrymmet gäller för alla TV-apparater i boendet.

Hjälpte informationen på sidan dig?