Äldreboende

Äldre hand vid bord, person i bakgrunden

I kommunen finns tio olika boendeenheter med runt 250 lägenheter, dels för personer med normalt åldrande, dels för personer med demenssjukdom.

Det är kommunens biståndshandläggare som tar emot din ansökan, utreder och fattar beslut om rätten till ett särskilt boende. Socialtjänstlagen reglerar detta.

Vi erbjuder dig, som bor på kommunens äldreboenden, ett tryggt och säkert omhändertagande och ett gott bemötande. De insatser du får ska självklart vara av god kvalitet.

Vi värnar och respektera din rätt till privatliv och kroppslig integritet, självbestämmande, delaktighet och individanpassning.

Vi vill att du ska fortsätta ha ett meningsfullt liv och vi ger dig möjligheter till umgänge med andra människor om du önskar.

Du hyr en egen lägenhet där du har dina möbler och de saker du tycker om. Säng ingår i boendet.

Du betalar en hyra för din lägenhet, en fast avgift för maten och en inkomstbaserad avgift för omvårdnaden. En månadsavgift på 190 kronor tillkommer för förbrukning av toalettpapper, tvättmedel, städmedel, tvättlappar, soppåsar samt madrass. Avgiften betalas på samma faktura som mat- och vårdavgiften.

Äldreboendena presenteras nedan under rubriken "Fler sidor".

Hjälpte informationen på sidan dig?