Korttidsplats

I Arvika kommun finns 17 korttidsplatser.

Du kan beviljas en korttidsplats:

  • om du tillfälligt har ett stort behov av omvårdnad, rehabilitering eller sjukvård och dina vanliga hemtjänstinsatser inte räcker till
  • om du väntar på en plats på särskilt boende och inte kan bo kvar hemma under väntetiden
  • om du behöver växelvård, vilket innebär att du växlar mellan att bo i din egen bostad och bo på korttidsplats
  • vid vård i livets slutskede

Utgångspunkten är att du efter vistelsen på korttidsplatsen ska återvända till ditt hem. Arvika kommun ser till att du får de trygghetsskapande åtgärder i din bostad som du i din situation behöver.

Ansökan om korttidsplats

Det är kommunens biståndsbedömare som tar emot din ansökan, utreder och fattar beslut om du har rätt till korttidsplats. Beslutet är alltid tidsbegränsat.

Var finns korttidsplats?

Korttidsplatsen får du på den enhet där det just då finns en ledig plats. Det finns inte möjlighet att ta hänsyn till särskilda önskemål eller att garantera enkelrum.

Transport

Du eller någon i din närhet ansvarar för att ombesörja och bekosta transport till och från korttidsplatsen.

Kostnad

När du vistas på korttidsplats får du via faktura betala en dygnsavgift för vården och måltiderna.

Måltider

I avgiften för korttids- och växelvårdsplats ingår tre huvudmål; frukost, lunch, middag och utöver det även två mellanmål.

Besök

Närstående är välkomna och besökstiderna är fria, men visa gärna hänsyn till övriga brukare, framförallt om salen eller rummet delas av flera brukare.

Namnmärkta kläder

Du använder privata kläder och det är därför viktigt att plaggen är märkta med namn på ett tydligt sätt, i annat fall ber vi närstående hjälpa till med tvätten.

Viktigt att ta med

  • Hygienartiklar: tandborste, tandkräm, tvål, kam, schampo, rakapparat med mera.
  • Aktuella läkemedel inklusive dosett/APO dos
  • Utprovade inkontinenshjälpmedel, om sådana finns
  • Hjälpmedel som rullstol, rollator, lyftsele med mera (ska vara märkta med namn)
  • Mobiltelefon, så du enkelt kan hålla kontakten med dina närstående och vänner.

Målsättning

Målet med din korttidsvistelse är att du ska känna dig trygg och bli så självständig att du kan återgå till din vardag, i ditt hem.

Tillsammans lägger vi upp en plan för vad du behöver träna på för att du ska klara dig hemma.

Hjälpte informationen på sidan dig?