Servicehuset Smedberg

Smedberg exteriör

Här finns information om servicehuset Smedberg.

I servicehuset Smedberg finns 32 lägenheter. Som hyresgäst hyr du din lägenhet av Arvika kommun, Vård och omsorg. Fastigheten ägs av Arvika Fastighets AB. Varje lägenhet har balkong och tillgång till gemensam tvättstuga. Det finns gemensamhetsutrymmen med TV och soffor.

I servicehuset finns hemtjänstpersonal som utför beviljade insatser. Trygghetslarm ansöker du om hos biståndshandläggaren.

På Smedberg finns en dagcentral med gemensamhetsutrymmen för social samvaro.

Restaurang Smedberg är öppen för lunchservering måndag-fredag kl 11.00-14.00.

Nära dagcentralen finns Anhörigcentrums lokaler och verksamhet.

Frisör hyr lokal nära dagcentralen.

Ombyggnationen på Smedberg 2024-2025, info till boende

I början av april 2024 inleder T3 Hus renoveringsarbeten i en del av kvarteret Smedberg, vilket kommer att påverka verksamhet och boende i byggnadens övriga delar.

Renoveringen och byggnadsarbeten kommer att pågå fram till sommaren 2025, där normala arbetstider är måndag-fredag 07.00-16.00, men vissa arbeten kan ske fram till 19.00. Perioden april-juni 2024 kommer att innebära många olika moment med rivning som innebär en hel del buller. Målsättningen är att de mest störande och bullriga arbetsmomenten ska ske 8.00-16.00.

Tillgång till hissen i hörnet Tingsgatan/Nygatan blir begränsad. Hissen kommer att vara i bruk, men endast mellan plan 2 (gatuplan Tingsgatan) och plan 5.

Trapphuset i hörnet Tingsgatan/Nygatan kommer inte att vara tillgängligt för boende och personal. Trapphuset kommer att vara avstängt och endast fungera som utrymningsväg från byggarbetsplatsen.

Utrymning från plan 5 kommer att ske via ett fönster i rummet bakom hissen och via en utvändig trappa som byggs temporärt på matsalens tak. Ny temporär vägg kommer att byggas invändigt mellan hiss och befintligt trapphus för att avgränsa mot byggarbetsplatsen. Utrymningsväg skyltas om.

Utrymning för boende på plan 4 kommer att ske via lägenheternas balkongdörrar och ut på matsalens tak. Befintlig dörr i slutet av korridoren mot Nygatan kommer att vara stängd och avgränsa mot byggarbetsplatsen. Utrymningsväg skyltas om.

Utrymning plan 3 sker via befintliga dörrar i matsalen ut till terrassen på innergården.

Dörren mellan matsalen och trapphuset/ östra entrén i hörnet Tingsgatan/ Nygatan kommer att vara stängd för att avgränsa mot byggarbetsplatsen.

Tvättstugan på plan 1 vid hörnet Tingsgatan/Nygatan kommer att vara tillgänglig, men endast via hissen från plan 5 eller utifrån Tingsgatan.

Avfallssortering på plan 1 vid hörnet Tingsgatan/Nygatan kommer att vara tillgänglig, men endast via hissen från plan 5 eller utifrån Tingsgatan.

Avfallssortering i källaren/plan 0 försvinner och samtliga sopkärl kommer under byggtiden att finnas i hörnet Tingsgatan/ Nygatan.

Tillgång till förråden på plan 0 är begränsad och vid behov kontaktas T3 för tillträde.

Byggstaket kommer att monteras från hörnet Tingsgatan/Nygatan och runt byggnaden upp till innerhörnet vid terrassen som finns i anslutning till innergården. Den asfalterade gångvägen genom innergården ner mot Skolgatan kommer inte att kunna användas som tillträdesled för boende på Smedberg.

Byggstaketet kommer att placeras cirka fem meter från fasad på innergården och parkeringsplatser för gäster till boende längs Nygatan försvinner under byggtiden.

T3 Hus kommer att ha platskontor och bodetablering på en yta vid innergården under hela byggtiden.

Avfallscontainer för rivningsmaterial från bygget kommer att placeras längs långsidan av huset mot Nygatan och där kommer det också att byggas trapptorn och ställning.

Information ges löpande inför olika skeenden i byggandet som påverkar verksamhet och boende.

Kontakt T3 Hus: Torbjörn Nilsson, tfn 070‑083 82 14

Hjälpte informationen på sidan dig?