Lyssna på sidan Lyssna

Boendemiljön

Alla människor har rätt till en miljö, där man kan leva med så lite negativ inverkan på hälsan som möjligt. För att kunna bedöma vad som är acceptabel påverkan finns ofta rikt- eller gränsvärden som en verksamhetsutövare måste underskrida. Så finns det till exempel riktvärden för hur mycket en industri får bullra invid bostäder eller för hur högt man får spela musik på diskotek och det finns riktvärden för hur hög radonhalten får vara i ett hus. Rikt- och gränsvärden finns också inom många andra områden.

Enligt Miljöbalken är det verksamhetsutövaren som ska bevisa att han eller hon inte orsakar olägenheter för människors hälsa eller miljön.

Upplever du problem i ditt boende eller med någon verksamhet i närheten som stör, är det därför först och främst fastighetsägaren respektive verksamhetsutövaren du bör ta kontakt med.

Om det visar sig att denne inte vill lyssna, ska du kontakta Miljöstaben som gör en besiktning hemma hos dig. Om det bedöms att det kan handla om en olägenhet för dig som boende - utifrån de rikt- och gränsvärden som gäller - har miljöstaben möjlighet att kräva åtgärder från den ansvarige fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren.

Denne i sin tur kan antingen bevisa att någon olägenhet inte förekommer, till exempel genom att ta in ett oberoende företag för mätningar, eller - om mätningarna visar att det förekommer en olägenhet - åtgärda problemet.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2017-06-13