Lyssna på sidan Lyssna

Anslagstavla, officiell

På webbanslagstavlan anslås de handlingar och kungörelser som kommunen är skyldig att anslå. Det kan till exempel vara justerade protokoll från utskott och nämnder, kungörelse om fullmäktiges sammanträden eller andra tillkännagivanden.

Anslaget finns på kommunens webbanslagstavla under tre veckor. Om du vill överklaga lagligheten (laglighetsprövning) i ett politiskt beslut ska det ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då anslaget publicerades på kommunens anslagstavla. Efter anslagstiden tas anslaget bort från anslagstavlan.

Protokollen från de kommunala bolagens styrelsemöten anslås inte på den officiella anslagstavlan och besluten kan inte överklagas.

Du kan prenumerera om du vill få information kring vad som anslås på anslagstavlan. Prenumerera också gärna på våra protokoll, så får du besked per e-post så snart ett nytt protokoll publicerats på webbplatsen.

 • 2018-10-11

  Kungörelse fordonsflyttning


  Inom Arvika kommun har följande fordon flyttats med stöd av ”Förordningen om flyttning av fordon i vissa fall, FFF, SFS 1982:198” och förts till särskild uppställningsplats.
  Utlämning av fordonet sker genom att registrerad ägare av fordonet kontaktar tfn 0570-816 00, Planering och utveckling.
  Ni ska kunna styrka att Ni är registrerad ägare.
  Enligt kommunfullmäktiges beslut § 101 1985 är avgiften för att lösa ut ett flyttat fordon 1 000 kronor.
  Har fordonet inte avhämtats senast den 12 januari 2019 av registrerad ägare övergår äganderätten till Arvika kom­mun och fordonet kommer att skrotas.Registreringsnr/chassinr - Uppställningsplats
  EEV 867 LT - Magasinsgatan 6
  06183 CH - Parkgatan 25SZW 354 - Mötterudsvägen

 • 2018-10-11

  Justerat protokoll från Kommunstyrelsens sammanträde den 8 oktober 2018


  Kommunstyrelsens protokoll från sammanträdet den 8 oktober är justerat och anslås under perioden 11 oktober - 1 november 2018.Samtliga protokoll finns att läsa på webbplatsen.

 • 2018-10-10

  Justerat protokoll från Hjälpmedelsnämndens sammanträde 28 september 2018


  Hjälpmedelsnämndens protokoll från sammanträdet den 28 september är justerat och anslås under perioden 10 oktober-31 oktober 2018Protokollet finns att läsa på Kommunledningsstabens kansli

 • 2018-10-09

  Justerat protokoll från Drifts- och servicenämndens sammanträde 21 september 2018


  Drifts- och servicenämndens protokoll från sammanträdet den 21 september är justerat och anslås under perioden 8 oktober – 29 oktober 2018.Protokollet finns att läsa på Kommunledningsstabens kansli


 • 2018-10-05

  Justerat protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 24 september 2018


  Kommunfullmäktiges protokoll från sammanträdet den 24 september är justerat och anslås under perioden 5- 29 oktober 2018.Samtliga protokoll finns att läsa på webbplatsen.

 • 2018-10-04

  Justerat protokoll från Utskottet lärande och stöd den 3 oktober 2018.


  Utskottets lärande och stöds protokoll från sammanträdet den 3 oktober är justerat och anslås under perioden 4-26 oktober 2018.Samtliga protokoll finns att läsa på webbplatsen.

 • 2018-10-02

  Justerat protokoll från Kommunledningsutskottets sammanträde den 1 oktober 2018


  Kommunledningsutskottets protokoll från sammanträdet den 1 oktober är justerat och anslås under perioden 2 - 22 oktober 2018.Samtliga protokoll finns att läsa på webbplatsen.

 • 2018-09-28

  Justerat protokoll från Revisionens sammanträde 19 september 2018


  Revisionens protokoll från sammanträdet den 19 september är justerat och anslås under perioden 28 september-22 oktober 2018.Samtliga protokoll finns att läsa på webbplatsen.

 • 2018-09-27

  Kungörelse, samråd för kvarteret Krukan och Källaren m.fl


  Ett förslag till detaljplan har tagits fram för kvarteret Krukan och Källaren m.fl. Den aktuella planen tar utgångspunkt ur den målsättning som finns i översiktsplanen.Handlingar finns på kommunens webbplats www.arvika.se/planutstallning.Handlingarna finns också utställda den 28 september-22 oktober på Arvika Bibliotek, Kyrkogatan 39 A samt i stadshuset, Östra Esplanaden 5, plan 2 (entré från stadsparken).Synpunkter på samrådsförslaget kan lämnas skriftligen senast den 22 oktober 2018 till; Arvika kommun, 19. Planering och utveckling, 671 81 Arvika eller via formuläret på Arvika kommuns webbplats.

 • 2018-09-26

  Justerat protokoll från Utskottet för lärande och stöd den 19 september 2018.


  Utskottet för lärande och stöds protokoll från sammanträdet den 19 september är justerat och anslås under perioden 26 september - 17 oktober.Samtliga protokoll finns att läsa på webbplatsen.

 • 2018-09-26

  Kungörelse fordonsflyttning


  Inom Arvika kommun har följande fordon flyttats med stöd av ”Förordningen om flyttning av fordon i vissa fall, FFF, SFS 1982:198” och förts till särskild uppställningsplats.
  Utlämning av fordonet sker genom att registrerad ägare av fordonet kontaktar tfn 0570-816 00, Planering och utveckling.
  Ni ska kunna styrka att Ni är registrerad ägare.
  Enligt kommunfullmäktiges beslut § 101 1985 är avgiften för att lösa ut ett flyttat fordon 1 000 kronor.
  Har fordonet inte avhämtats senast den 17 december 2018 av registrerad ägare 2018-09-05 övergår äganderätten till Arvika kom­mun och fordonet kommer att skrotas.Registreringsnr/chassinr - Uppställningsplats
  GNM 567 - Palmviken


 • 2018-09-25

  Justerat protokoll från Utskottet för vård och omsorgs sammanträde den 20 september 2018


  Utskottet för vård och omsorgs protokoll från sammanträdet den 20 september är justerat och anslås under perioden 25 september - 16 oktober 2018.Samtliga protokoll finns att läsa på webbplatsen.

 • 2018-09-19

  Kungörelse fordonsflyttning


  Inom Arvika kommun har följande fordon flyttats med stöd av ”Förordningen om flyttning av fordon i vissa fall, FFF, SFS 1982:198” och förts till särskild uppställningsplats.
  Utlämning av fordonet sker genom att registrerad ägare av fordonet kontaktar tfn 0570-816 00, Planering och utveckling.
  Ni ska kunna styrka att Ni är registrerad ägare.
  Enligt kommunfullmäktiges beslut § 101 1985 är avgiften för att lösa ut ett flyttat fordon 1 000 kronor.
  Har fordonet inte avhämtats senast den 17 december 2018 av registrerad ägare 2018-09-05 övergår äganderätten till Arvika kom­mun och fordonet kommer att skrotas.Registreringsnr/chassinr - Uppställningsplats
  FCC084 - Ingesundsvägen 17


 • 2018-09-17

  Kungörelse fordonsflyttning


  Inom Arvika kommun har följande fordon flyttats med stöd av ”Förordningen om flyttning av fordon i vissa fall, FFF, SFS 1982:198” och förts till särskild uppställningsplats.
  Utlämning av fordonet sker genom att registrerad ägare av fordonet kontaktar tfn 0570-816 00, Planering och utveckling.
  Ni ska kunna styrka att Ni är registrerad ägare.
  Enligt kommunfullmäktiges beslut § 101 1985 är avgiften för att lösa ut ett flyttat fordon 1 000 kronor.
  Har fordonet inte avhämtats senast den 17 december 2018 av registrerad ägare 2018-09-05 övergår äganderätten till Arvika kom­mun och fordonet kommer att skrotas.Registreringsnr/chassinr - Uppställningsplats
  GPR875 - Släp NÄRKO TP42L


 • 2018-09-05

  Kungörelse fordonsflyttning


  Inom Arvika kommun har följande fordon flyttats med stöd av ”Förordningen om flyttning av fordon i vissa fall, FFF, SFS 1982:198” och förts till särskild uppställningsplats.
  Utlämning av fordonet sker genom att registrerad ägare av fordonet kontaktar tfn 0570-816 00, Planering och utveckling.
  Ni ska kunna styrka att Ni är registrerad ägare.
  Enligt kommunfullmäktiges beslut § 101 1985 är avgiften för att lösa ut ett flyttat fordon 1 000 kronor.
  Har fordonet inte avhämtats senast den 10 december 2018 av registrerad ägare 2018-09-03 övergår äganderätten till Arvika kom­mun och fordonet kommer att skrotas.Registreringsnr/chassinr - Uppställningsplats
  EDX 041 JakobsgatanBZ 06 JRD JakobsgatanP 4987 AK Styckåsgatan 326388 FJP Styckåsgatan 32TOH 950 GlashyttegatanRDO 789 GlashyttegatanRRE 798 GlashyttegatanJPG 899 GlashyttegatanESD 712 Glashyttegatan


 • 2018-08-22

  Kungörelse fordonsflyttning


  Inom Arvika kommun har följande fordon flyttats med stöd av ”Förordningen om flyttning av fordon i vissa fall, FFF, SFS 1982:198” och förts till särskild uppställningsplats.
  Utlämning av fordonet sker genom att registrerad ägare av fordonet kontaktar tfn 0570-816 00, Planering och utveckling.
  Ni ska kunna styrka att Ni är registrerad ägare.
  Enligt kommunfullmäktiges beslut § 101 1985 är avgiften för att lösa ut ett flyttat fordon 1000 kronor.
  Har fordonet inte avhämtats senast den 25 november 2018 av registrerad ägare 2018-06-20 övergår äganderätten till Arvika kom­mun och fordonet kommer att skrotas.Registreringsnr/chassinr - Uppställningsplats
  CJM748 - Fastigheten Agneteberg 1:1
  FCZ588 - Parkeringen vid Arvika Tvätt
  EZZ891 - Gjutaregatan
  TXD895 - Fastigheten Västby 2:52 Bergsviken Glava
  XDS328 - N:a Esplanaden 13-15


Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2018-10-11
Kontakta oss
 • 9. Kansli
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Östra Esplanaden 5

 • Erika Norqvist
 • Kanslichef
 • Tfn 0570-816 22