Lyssna på sidan Lyssna

Anslagstavla, officiell

På webbanslagstavlan anslås de handlingar och kungörelser som kommunen är skyldig att anslå. Det kan till exempel vara justerade protokoll från utskott och nämnder, kungörelse om fullmäktiges sammanträden eller andra tillkännagivanden.

Anslaget finns på kommunens webbanslagstavla under tre veckor. Om du vill överklaga lagligheten (laglighetsprövning) i ett politiskt beslut ska det ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då anslaget publicerades på kommunens anslagstavla. Efter anslagstiden tas anslaget bort från anslagstavlan.

Protokollen från de kommunala bolagens styrelsemöten anslås inte på den officiella anslagstavlan och besluten kan inte överklagas.

Du kan prenumerera om du vill få information kring vad som anslås på anslagstavlan. Prenumerera också gärna på våra protokoll, så får du besked per e-post så snart ett nytt protokoll publicerats på webbplatsen.

 • 2020-02-24

  Justerat protokoll från Utskottet lärande och stöds sammanträde den 19 februari 2020


  Utskottet lärande och stöds protokoll från sammanträdet den 19 februari är justerat och anslås under perioden 24 februari - 17 mars 2020.Samtliga protokoll finns att läsa på webbplatsen.

 • 2020-02-19

  Justerat protokoll från Överförmyndarnämndens sammanträde 19 februari 2020


  Överförmyndarnämndens protokoll från sammanträdet den 19 februari är justerat och anslås under perioden 19 februari-12 mars 2020.Samtliga protokoll finns att läsa på webbplatsen.

 • 2020-02-13

  Kungörelse Kommunfullmäktiges sammanträde 24 februari 2020


  Kommunfullmäktige i Arvika sammanträder måndagen den 24 februari kl 19.00 på Arvika Näringslivscentrum, hörsalen. Handlingar finns hos Kommunledningsstabens kansli, stadshuset.
  Kungörelsen/ärendelistan finns på webbplatsen.Som folkbokförd kommuninvånare har du möjlighet att ställa frågor om kommunens verksamhet under den allmänna frågestunden i anslutning till sammanträdet. Du kan också ställa dina frågor via brev, 9. Arvika kommunfullmäktige, 671 81 Arvika eller e-post kommunfullmaktige@arvika.se - kom ihåg att lämna namn och adress.Kallelsen och handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde finns på webbplatsen.

 • 2020-02-13

  Justerat protokoll från Kommunstyrelsens sammanträde den 10 februari 2020


  Kommunstyrelsens protokoll från sammanträdet den 10 februari är justerat och anslås under perioden 13 februari till 6 mars.Samtliga protokoll finns att läsa på webbplatsen.

 • 2020-02-11

  Justerat protokoll från Myndighetsnämndens sammanträde 11 februari 2020


  Myndighetsnämndens protokoll, § 18, från sammanträdet den 11 februari är justerat och anslås under perioden 11 februari - 4 mars 2020.Samtliga protokoll finns att läsa på webbplatsen.

 • 2020-02-07

  Justerat protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde den 27 januari 2020


  Kommunfullmäktiges protokoll från sammanträdet den 27 januari är justerat och anslås under perioden 7 februari - 2 mars 2020.Samtliga protokoll finns att läsa på webbplatsen.

 • 2020-02-07

  Justerat protokoll från Utskottet lärande och stöds sammanträde den 5 februari 2020


  Utskottet lärande och stöds protokoll från sammanträdet den 5 februari är justerat och anslås under perioden 7 februari - 2 mars 2020.Samtliga protokoll finns att läsa på webbplatsen.

 • 2019-12-13

  Kungörelse fordonsflyttning


  Inom Arvika kommun har följande fordon flyttats med stöd av ”Förordningen om flyttning av fordon i vissa fall, FFF, SFS 1982:198” och förts till särskild uppställningsplats.
  Utlämning av fordonet sker genom att registrerad ägare av fordonet kontaktar Samhällsbyggnad, tfn 0570-816 00.
  Du ska kunna styrka att du är registrerad ägare.
  Enligt Kommunfullmäktiges beslut § 125 2018 är avgiften för att lösa ut ett flyttat fordon 3 000 kronor.
  Har fordonet inte avhämtats senast den 13 mars 2020, av den som var registrerad ägare 2019-12-13, övergår äganderätten till Arvika kom­mun och fordonet kommer att skrotas.Registreringsnr/chassinr - Uppställningsplats
  SCO012 - Utfart till RV61/VaggeBZH438 - Förrådsgatan 2JAN810 - Förrådsgatan 2 


 • 2019-12-03

  Kungörelse fordonsflyttning


  Inom Arvika kommun har följande fordon flyttats med stöd av ”Förordningen om flyttning av fordon i vissa fall, FFF, SFS 1982:198” och förts till särskild uppställningsplats.
  Utlämning av fordonet sker genom att registrerad ägare av fordonet kontaktar Samhällsbyggnad, tfn 0570-816 00.
  Du ska kunna styrka att du är registrerad ägare.
  Enligt Kommunfullmäktiges beslut § 125 2018 är avgiften för att lösa ut ett flyttat fordon 3 000 kronor.
  Har fordonet inte avhämtats senast den 25 februari 2020, av den som var registrerad ägare 2019-11-25, övergår äganderätten till Arvika kom­mun och fordonet kommer att skrotas.Registreringsnr/chassinr - Uppställningsplats
  DKB382 - Kastanjegatan 3ESHT309 - Sävsjövägen 51TNC560 - IngestrandsinfartenTLE743 - Takene


Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-02-24
Kontakta oss
 • 9. Kansli
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Östra Esplanaden 5

 • Erika Norqvist
 • Kanslichef
 • Tfn 0570-816 22