Anslagstavla, officiell

På webbanslagstavlan anslås de handlingar och kungörelser som kommunen är skyldig att anslå. Det kan till exempel vara justerade protokoll från utskott och nämnder, kungörelse om fullmäktiges sammanträden eller andra tillkännagivanden.

Anslaget finns på kommunens webbanslagstavla under tre veckor. Om du vill överklaga lagligheten (laglighetsprövning) i ett politiskt beslut ska det ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då anslaget publicerades på kommunens anslagstavla. Efter anslagstiden tas anslaget bort från anslagstavlan.

Protokollen från de kommunala bolagens styrelsemöten anslås inte på den officiella anslagstavlan och besluten kan inte överklagas.

Du kan prenumerera om du vill få information kring vad som anslås på anslagstavlan. Prenumerera också gärna på våra protokoll, så får du besked per e-post så snart ett nytt protokoll publicerats på webbplatsen.


 • Kungörelse Kommunfullmäktiges sammanträde 14 december 2020


  Kommunfullmäktige i Arvika sammanträder måndagen den 14 december
  kl 19.00. Sammanträdet hålls digitalt, men samordnas från sammanträdesrummet Krukmakarn, Avika Näringslivscentrum. Hit är också allmänheten välkommen. Handlingar finns hos Kommunledningsstabens kansli, stadshuset.
  Kungörelsen/ärendelistan finns på webbplatsen.Som folkbokförd kommuninvånare har du möjlighet att ställa frågor om kommunens verksamhet under den allmänna frågestunden i anslutning till sammanträdet. Du kan också ställa dina frågor via brev, 9. Arvika kommunfullmäktige, 671 81 Arvika eller e-post kommunfullmaktige@arvika.se - kom ihåg att lämna namn och adress.Kallelsen och handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde finns på webbplatsen.


 • Kungörelse Kommunfullmäktiges sammanträde 30 november 2020


  Kommunfullmäktige i Arvika sammanträder måndagen den 30 november kl 19.00. Sammanträdet hålls digitalt, men samordnas från lokalen Krukmakarn på Arvika Näringslivscentrum. Hit är också allmänheten välkommen. Handlingar finns hos Kommunledningsstabens kansli, stadshuset.
  Kungörelsen/ärendelistan finns på webbplatsen.Som folkbokförd kommuninvånare har du möjlighet att ställa frågor om kommunens verksamhet under den allmänna frågestunden i anslutning till sammanträdet. Du kan också ställa dina frågor via brev, 9. Arvika kommunfullmäktige, 671 81 Arvika eller e-post kommunfullmaktige@arvika.se - kom ihåg att lämna namn och adress.Kallelsen och handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde finns på webbplatsen.


 • Kungörelse fordonsflyttning


  Inom Arvika kommun har följande fordon flyttats med stöd av ”Förordningen om flyttning av fordon i vissa fall" (SFS 1982:198) och ’’Lag om flyttning av fordon i vissa fall" (SFS 1982:129) och förts till särskild uppställningsplats.
  Utlämning av fordonet sker genom att registrerad ägare av fordonet kontaktar Samhällsbyggnad, tfn 0570-816 00.
  Du ska kunna styrka att du är registrerad ägare.
  Enligt Kommunfullmäktiges beslut § 125 2018 är avgiften för att lösa ut ett flyttat fordon 3 000 kronor.
  Har fordonet inte avhämtats senast den 4 mars 2021, av den som var registrerad ägare 2020-12-04, övergår äganderätten till Arvika kom­mun och fordonet kommer att skrotas.Registreringsnr/chassinr - Uppställningsplats
  PXE011                                 Källgatan • Justerat protokoll från Arvika-Eda överförmyndarnämnds sammanträde den 2 december 2020


  Arvika-Eda överförmyndarnämnds protokoll från sammanträdet den 2 december är justerat och anslås under perioden 2-24 december 2020.Samtliga protokoll finns att läsa på webbplatsen.


 • Justerat protokoll från Arvika-Eda överförmyndarnämnds sammanträde den 25 november 2020


  Arvika-Eda överförmyndarnämnds protokoll från sammanträdet den 25 november är justerat och anslås under perioden 1-23 december 2020.Samtliga protokoll finns att läsa på webbplatsen.


 • Justerat protokoll från Kommunledningsutskottets sammanträde den 23 november 2020


  Kommunledningsutskottets protokoll från sammanträdet den 23 november är justerat och anslås under perioden 27 november - 18 december 2020.Samtliga protokoll finns att läsa på webbplatsen.


 • Justerat protokoll från Utskottet lärande och stöds sammanträde den 25 november 2020


  Utskottet lärande och stöds protokoll från sammanträdet den 25 november är justerat och anslås under perioden 27 november - 21 december 2020.Samtliga protokoll finns att läsa på webbplatsen.


 • Kungörelse fordonsflyttning


  Inom Arvika kommun har följande fordon flyttats med stöd av ”Förordningen om flyttning av fordon i vissa fall" (SFS 1982:198) och ’’Lag om flyttning av fordon i vissa fall" (SFS 1982:129) och förts till särskild uppställningsplats.
  Utlämning av fordonet sker genom att registrerad ägare av fordonet kontaktar Samhällsbyggnad, tfn 0570-816 00.
  Du ska kunna styrka att du är registrerad ägare.
  Enligt Kommunfullmäktiges beslut § 125 2018 är avgiften för att lösa ut ett flyttat fordon 3 000 kronor.
  Har fordonet inte avhämtats senast den 27 februari 2021, av den som var registrerad ägare 2020-11-27, övergår äganderätten till Arvika kom­mun och fordonet kommer att skrotas.Registreringsnr/chassinr - Uppställningsplats
  EMT798 - Östra Högvalta, Vägkanten 1 • Justerat protokoll från Arvika-Eda överförmyndarnämnds sammanträde den 20 november 2020


  Arvika-Eda överförmyndarnämnds protokoll från sammanträdet den 20 november är justerat och anslås under perioden 20 november - 14 december 2020.Samtliga protokoll finns att läsa på webbplatsen.


 • Justerat protokoll från Kommunstyrelsens sammanträde den 16 november 2020


  Kommunstyrelsens protokoll från sammanträdet den 16 november är justerat och anslås under perioden 20 november - 11 december 2020.Samtliga protokoll finns att läsa på webbplatsen.


 • Justerat protokoll från Myndighetsnämnden sammanträde 10 november 2020


  Myndighetsnämn protokoll från sammanträdet den 10 november är justerat och anslås under perioden 17 november - 8 december 2020.Samtliga protokoll finns att läsa på webbplatsen.


 • Justerat protokoll från Utskottet lärande och stöds sammanträde den 11 november 2020


  Utskottet lärande och stöds protokoll från sammanträdet den 11 november är justerat och anslås under perioden 13 november - 7 december 2020.Samtliga protokoll finns att läsa på webbplatsen.


 • Kungörelse fordonsflyttning


  Inom Arvika kommun har följande fordon flyttats med stöd av ”Förordningen om flyttning av fordon i vissa fall" (SFS 1982:198) och ’’Lag om flyttning av fordon i vissa fall" (SFS 1982:129) och förts till särskild uppställningsplats.
  Utlämning av fordonet sker genom att registrerad ägare av fordonet kontaktar Samhällsbyggnad, tfn 0570-816 00.
  Du ska kunna styrka att du är registrerad ägare.
  Enligt Kommunfullmäktiges beslut § 125 2018 är avgiften för att lösa ut ett flyttat fordon 3 000 kronor.
  Har fordonet inte avhämtats senast den 6 februari 2021, av den som var registrerad ägare 2020-11-05, övergår äganderätten till Arvika kom­mun och fordonet kommer att skrotas.Registreringsnr/chassinr - Uppställningsplats
  PYD162 - väg 873, Racken  • Kungörelse fordonsflyttning


  Inom Arvika kommun har följande fordon flyttats med stöd av ”Förordningen om flyttning av fordon i vissa fall" (SFS 1982:198) och ’’Lag om flyttning av fordon i vissa fall" (SFS 1982:129) och förts till särskild uppställningsplats.
  Utlämning av fordonet sker genom att registrerad ägare av fordonet kontaktar Samhällsbyggnad, tfn 0570-816 00.
  Du ska kunna styrka att du är registrerad ägare.
  Enligt Kommunfullmäktiges beslut § 125 2018 är avgiften för att lösa ut ett flyttat fordon 3 000 kronor.
  Har fordonet inte avhämtats senast den 26 januari 2021, av den som var registrerad ägare 2020-10-26, övergår äganderätten till Arvika kom­mun och fordonet kommer att skrotas.Registreringsnr/chassinr - Uppställningsplats
  DGO 293 - Kolgränd
  SPK 737 - Kolgränd • Kungörelse fordonsflyttning


  Inom Arvika kommun har följande fordon flyttats med stöd av ”Förordningen om flyttning av fordon i vissa fall" (SFS 1982:198) och ’’Lag om flyttning av fordon i vissa fall" (SFS 1982:129) och förts till särskild uppställningsplats.
  Utlämning av fordonet sker genom att registrerad ägare av fordonet kontaktar Samhällsbyggnad, tfn 0570-816 00.
  Du ska kunna styrka att du är registrerad ägare.
  Enligt Kommunfullmäktiges beslut § 125 2018 är avgiften för att lösa ut ett flyttat fordon 3 000 kronor.
  Har fordonet inte avhämtats senast den 24 januari 2021, av den som var registrerad ägare 2020-10-20, övergår äganderätten till Arvika kom­mun och fordonet kommer att skrotas.Registreringsnr/chassinr - Uppställningsplats ALN 226 - Fastighet Ugglan 11


 • Kungörelse fordonsflyttning


  Inom Arvika kommun har följande fordon flyttats med stöd av ”Förordningen om flyttning av fordon i vissa fall" (SFS 1982:198) och ’’Lag om flyttning av fordon i vissa fall" (SFS 1982:129) och förts till särskild uppställningsplats.
  Utlämning av fordonet sker genom att registrerad ägare av fordonet kontaktar Samhällsbyggnad, tfn 0570-816 00.
  Du ska kunna styrka att du är registrerad ägare.
  Enligt Kommunfullmäktiges beslut § 125 2018 är avgiften för att lösa ut ett flyttat fordon 3 000 kronor.
  Har fordonet inte avhämtats senast den 13 januari 2021, av den som var registrerad ägare 2020-10-13, övergår äganderätten till Arvika kom­mun och fordonet kommer att skrotas.Registreringsnr/chassinr - Uppställningsplats
  GL 84CYS                             Husbilsparkeringen i hamnen, Arvika • Kungörelse fordonsflyttning


  Inom Arvika kommun har följande fordon flyttats med stöd av ”Förordningen om flyttning av fordon i vissa fall" (SFS 1982:198) och ’’Lag om flyttning av fordon i vissa fall" (SFS 1982:129) och förts till särskild uppställningsplats.
  Utlämning av fordonet sker genom att registrerad ägare av fordonet kontaktar Samhällsbyggnad, tfn 0570-816 00.
  Du ska kunna styrka att du är registrerad ägare.
  Enligt Kommunfullmäktiges beslut § 125 2018 är avgiften för att lösa ut ett flyttat fordon 3 000 kronor.
  Har fordonet inte avhämtats senast den 17 december 2020, av den som var registrerad ägare 2020-09-15, övergår äganderätten till Arvika kom­mun och fordonet kommer att skrotas.Registreringsnr/chassinr - Uppställningsplats BZH 438 - FörrådsgatanJAN 810 - FörrådsgatanNCF 615 - Rosendalsvägen/DragspeletXAL 396 -

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-12-04
Kontakta oss
 • 9. Kansli
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Östra Esplanaden 5

 • Erika Norqvist
 • Kanslichef
 • Tfn 0570-816 22