Lyssna på sidan Lyssna

Anslagstavla, officiell

På webbanslagstavlan anslås de handlingar och kungörelser som kommunen är skyldig att anslå. Det kan till exempel vara justerade protokoll från utskott och nämnder, kungörelse om fullmäktiges sammanträden eller andra tillkännagivanden.

Anslaget finns på kommunens webbanslagstavla under tre veckor. Om du vill överklaga lagligheten (laglighetsprövning) i ett politiskt beslut ska det ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då anslaget publicerades på kommunens anslagstavla. Efter anslagstiden tas anslaget bort från anslagstavlan.

Protokollen från de kommunala bolagens styrelsemöten anslås inte på den officiella anslagstavlan och besluten kan inte överklagas.

Du kan prenumerera om du vill få information kring vad som anslås på anslagstavlan. Prenumerera också gärna på våra protokoll, så får du besked per e-post så snart ett nytt protokoll publicerats på webbplatsen.

 • 2018-06-19

  Justerat protokoll från Kommunstyrelsens sammanträde 30 maj 2018


  Kommunstyrelsens protokoll från sammanträdet den 30 maj 2018 är justerat och anslås under perioden 19 juni-11 juli 2018.Samtliga protokoll finns att läsa på webbplatsen.

 • 2018-06-19

  Justerat protokoll från Utskottet vård och omsorgs sammanträde 14 juni 2018


  Utskottet vård och omsorgs protokoll från sammanträdet den 14 juni 2018 är justerat och anslås under perioden 19 juni-11 juli 2018.Samtliga protokoll finns att läsa på webbplatsen.

 • 2018-06-18

  Justerat protokoll från Utskottet lärande och stöds sammanträde 13 juni 2018


  Utskottet lärande och stöds protokoll från sammanträdet den 13 juni 2018 är justerat och anslås under perioden 18 juni-10 juli 2018.Samtliga protokoll finns att läsa på webbplatsen.

 • 2018-06-13

  Justerat protokoll från Kommunstyrelsens sammanträde den 11 juni 2018


  Kommunstyrelsens protokoll från sammanträdet den 11 juni är justerat och anslås under perioden 14 juni - 5 juli 2018.Samtliga protokoll finns att läsa på webbplatsen.

 • 2018-06-13

  Justerat protokoll från Kommunledningsutskottets sammanträde den 11 juni 2018


  Kommunledningsutskottets protokoll från sammanträdet den 11 juni är justerat och anslås under perioden 13 juni - 4 juli 2018.Samtliga protokoll finns att läsa på webbplatsen.

 • 2018-06-12

  Justerat protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 28maj 2018


  Kommunfullmäktiges protokoll från sammanträdet den 28 maj är justerat och anslås under perioden 12 juni-4 juli 2018.Samtliga protokoll finns att läsa på webbplatsen.

 • 2018-06-07

  Justerat protokoll från Utskottet lärande och stöds sammanträde 30 maj 2018


  Utskottet lärande och stöds protokoll från sammanträdet den 30 maj 2018 är justerat och anslås under perioden 7-29 juni 2018.Samtliga protokoll finns att läsa på webbplatsen.

 • 2018-06-05

  Justerat protokoll från Hjälpmedelsnämndens sammanträde 25 maj 2018


  Hjälpmedelsnämndens protokoll från sammanträdet den 25 maj är justerat och anslås under perioden 5 juni - 26 juni 2018.Protokollet finns att läsa på Kommunledningsstabens kansli.

 • 2018-06-05

  Kungörelse fordonsflyttning


  Fordon med registreringsnummer UGY 463 som under en längre tid varit uppställd vid Högeruds kyrka Klässbol i Arvika kommun i strid mot gällande parkeringsbestämmelser har flyttats och omhändertagits av Arvika kommun med stöd av ”Förordningen om flyttning av fordon i vissa fall, FFF, SFS 1982:198” och förts till särskild uppställningsplats.
  Utlämning av fordonet sker genom att registrerad ägare av fordonet kontaktar tfn 0570-816 00, Planering och utveckling.
  Ni ska kunna styrka att Ni är registrerad ägare.
  Enligt kommunfullmäktiges beslut § 101 1985 är avgiften för att lösa ut ett flyttat fordon 1 000 kronor.
  Har fordonet inte avhämtats senast den 7 september 2018 av registrerad ägare 2018-06-04 övergår äganderätten till Arvika kom­mun och fordonet kommer att skrotas.

 • 2018-06-05

  Kungörelse fordonsflyttning


  Inom Arvika kommun har följande fordon flyttats med stöd av ”Förordningen om flyttning av fordon i vissa fall, FFF, SFS 1982:198” och förts till särskild uppställningsplats.
  Utlämning av fordonet sker genom att registrerad ägare av fordonet kontaktar tfn 0570-816 00, Planering och utveckling.
  Ni ska kunna styrka att Ni är registrerad ägare.
  Enligt kommunfullmäktiges beslut § 101 1985 är avgiften för att lösa ut ett flyttat fordon 1 000 kronor.
  Har fordonet inte avhämtats senast den 4 september 2018 av registrerad ägare 2018-06-04 övergår äganderätten till Arvika kom­mun och fordonet kommer att skrotas.Registreringsnr/chassinr - Uppställningsplats
  Husvagn Bjölseth 590 - Planen vid Agnetebergsskolan


 • 2018-06-04

  Justerat protokoll från Revisionens sammanträde 21 maj 2018


  Revisionens protokoll från sammanträdet den 21 maj är justerat och anslås under perioden 4 juni - 26 juni 2018.Samtliga protokolllänk till annan webbplats finns att läsa på webbplatsen.
  .


 • 2018-06-01

  Justerat protokoll från Valnämndens sammanträde 29 maj 2018


  Valnämndens protokoll från sammanträdet den 29 maj är justerat och anslås under perioden 1-25 juni 2018.Valnämndens protokoll finns inte att läsa på webbplatsen utan förvaras i kommunledningsstabens närarkiv.Samtliga protokoll finns att läsa på webbplatsen.

 • 2018-05-22

  Kungörelse fordonsflyttning


  Inom Arvika kommun har följande fordon flyttats med stöd av ”Förordningen om flyttning av fordon i vissa fall, FFF, SFS 1982:198” och förts till särskild uppställningsplats.
  Utlämning av fordonet sker genom att registrerad ägare av fordonet kontaktar tfn 0570-816 00, Planering och utveckling.
  Ni ska kunna styrka att Ni är registrerad ägare.
  Enligt kommunfullmäktiges beslut § 101 1985 är avgiften för att lösa ut ett flyttat fordon1000 kronor.
  Har fordonet inte avhämtats senast den 25 juni 2018 av registrerad ägare 2018-05-22 övergår äganderätten till Arvika kom­mun och fordonet kommer att skrotas.Registreringsnr/chassinr - Uppställningsplats
  APB 779 - Myråsvägen/Gjutaregatan


 • 2018-05-04

  Kungörelse fordonsflyttning


  Inom Arvika kommun har följande fordon flyttats med stöd av ”Förordningen om flyttning av fordon i vissa fall, FFF, SFS 1982:198” och förts till särskild uppställningsplats.
  Utlämning av fordonet sker genom att registrerad ägare av fordonet kontaktar tfn 0570-816 00, Planering och utveckling.
  Ni ska kunna styrka att Ni är registrerad ägare.
  Enligt kommunfullmäktiges beslut § 101 1985 är avgiften för att lösa ut ett flyttat fordon 1000 kronor.
  Har fordonet inte avhämtats senast den 30 juni 2018 av registrerad ägare 2018-05-03 övergår äganderätten till Arvika kom­mun och fordonet kommer att skrotas.Registreringsnr/chassinr - Uppställningsplats
  KF 87843 - Magasinsgatan Arvika
  HAC 758 - Gate 2:1 Arvika kommunFFD 610 - Glava kyrka Arvika kommunJWZ 571 - Öjerud 1:24 Arvika kommun

 • 2018-05-02

  Kungörelse fordonsflyttning


  Inom Arvika kommun har följande fordon flyttats med stöd av ”Förordningen om flyttning av fordon i vissa fall, FFF, SFS 1982:198” och förts till särskild uppställningsplats.
  Utlämning av fordonet sker genom att registrerad ägare av fordonet kontaktar tfn 0570-816 00, Planering och utveckling.
  Ni ska kunna styrka att Ni är registrerad ägare.
  Enligt kommunfullmäktiges beslut § 101 1985 är avgiften för att lösa ut ett flyttat fordon 1000 kronor.
  Har fordonet inte avhämtats senast den 30 juni 2018 av registrerad ägare 2018-04-25 övergår äganderätten till Arvika kom­mun och fordonet kommer att skrotas.Registreringsnr/chassinr - Uppställningsplats
  GEL 703 - Kastanjegatan Arvika


Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2018-06-19
Kontakta oss
 • 9. Kansli
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Östra Esplanaden 5

 • Erika Norqvist
 • Kanslichef
 • Tfn 0570-816 22