Anslagstavla, officiell

På webbanslagstavlan anslås de handlingar och kungörelser som kommunen är skyldig att anslå. Det kan till exempel vara justerade protokoll från utskott och nämnder, kungörelse om fullmäktiges sammanträden eller andra tillkännagivanden.

Anslaget finns på kommunens webbanslagstavla under tre veckor. Om du vill överklaga lagligheten (laglighetsprövning) i ett politiskt beslut ska det ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då anslaget publicerades på kommunens anslagstavla. Efter anslagstiden tas anslaget bort från anslagstavlan.

Protokollen från de kommunala bolagens styrelsemöten anslås inte på den officiella anslagstavlan och besluten kan inte överklagas.

Du kan prenumerera om du vill få information kring vad som anslås på anslagstavlan. Prenumerera också gärna på våra protokoll, så får du besked per e-post så snart ett nytt protokoll publicerats på webbplatsen.


 • Kungörelse Kommunfullmäktiges sammanträde 28 juni 2021


  Kommunfullmäktige i Arvika sammanträder måndagen den 28 juni kl 19.00 sammanträdet hålls digitalt men samordnas från Arvika Näringslivscentrum lokalen Krukmakarn. Handlingar finns hos Kommunledningsstabens kansli, stadshuset.
  Kungörelsen/ärendelistan finns på webbplatsen.Som folkbokförd kommuninvånare har du möjlighet att ställa frågor om kommunens verksamhet under den allmänna frågestunden i anslutning till sammanträdet. Du kan också ställa dina frågor via brev, 9. Arvika kommunfullmäktige, 671 81 Arvika eller e-post kommunfullmaktige@arvika.se - kom ihåg att lämna namn och adress.Kallelsen och handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde finns på webbplatsen.


 • Justerat protokoll från Utskottet lärande och stöds sammanträde den 16 juni 2021


  Utskottet lärande och stöds protokoll från sammanträdet den 16 juni är justerat och anslås under perioden 21 juni - 13 juli 2021.Samtliga protokoll finns att läsa på webbplatsen.


 • Justerat protokoll från Drift- och servicenämndens sammanträde den 21 maj 2021 


  Drift- och servicenämndens protokoll från sammanträdet den 21 maj är justerat och anslås under perioden 16 juni - 8 juli 2021.


 • Justerat protokoll från Kommunledningsutskottets sammanträde den 8 juni 2021


  Kommunledningsutskottets protokoll från sammanträdet den 8 juni är justerat och anslås under perioden 11 juni - 5 juli 2021.Samtliga protokoll finns att läsa på webbplatsen.


 • Justerat protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde den 31 maj 2021


  Kommunsfullmäktiges protokoll från sammanträdet den 31 maj är justerat och anslås under perioden 10 juni - 2 juli 2021.Samtliga protokoll finns att läsa på webbplatsen.


 • Kungörelse fordonsflyttning


  Inom Arvika kommun har följande fordon flyttats med stöd av ”Förordningen om flyttning av fordon i vissa fall" (SFS 1982:198) och ’’Lag om flyttning av fordon i vissa fall" (SFS 1982:129) och förts till särskild uppställningsplats.
  Utlämning av fordonet sker genom att registrerad ägare av fordonet kontaktar Samhällsbyggnad, tfn 0570-816 00.
  Du ska kunna styrka att du är registrerad ägare.
  Enligt Kommunfullmäktiges beslut § 125 2018 är avgiften för att lösa ut ett flyttat fordon 3 000 kronor.
  Har fordonet inte avhämtats senast den 10 september 2021, av den som var registrerad ägare 2019-06-09, övergår äganderätten till Arvika kom­mun och fordonet kommer att skrotas.Registreringsnr/chassinr - Uppställningsplats
  ACX980 - 1:236 Östra Högvalta, Arvika
  CPU815 - 1:236 Östra Högvalta, Arvika
  DSE055 - 1:236 Östra Högvalta, Arvika
  GYG682 - 1:236 Östra Högvalta, Arvika
  JWY685 - 1:236 Östra Högvalta, Arvika
  KDW755 - 1:236 Östra Högvalta, Arvika
  KGU592 - 1:236 Östra Högvalta, Arvika
  NPU810 - 1:236 Östra Högvalta, Arvika
  PWR696 - 1:236 Östra Högvalta, Arvika
  RAH471 - 1:236 Östra Högvalta, Arvika
  REG845 - 1:236 Östra Högvalta, Arvika
  REK869 - 1:236 Östra Högvalta, Arvika
  SXP307 - 1:236 Östra Högvalta, Arvika
  TXM217 - 1:236 Östra Högvalta, Arvika
  WFU052 - 1:236 Östra Högvalta, Arvika
  XDP695 - 1:236 Östra Högvalta, Arvika • Justerat protokoll från Myndighetsnämnden sammanträde 8 juni 2021


  Myndighetsnämndens protokoll från sammanträdet den 8 juni är justerat och anslås under perioden 9 juni -1 juli 2021.Samtliga protokoll finns att läsa på webbplatsen.


 • Justerat protokoll från Utskottet lärande och stöds sammanträde den 2 juni 2021


  Utskottet lärande och stöds protokoll från sammanträdet den 2 juni är justerat och anslås under perioden 7 juni - 29 juni 2021.Samtliga protokoll finns att läsa på webbplatsen.


 • Justerat protokoll från Revisionens sammanträde den 21 maj 2021


  Revisionens protokoll från sammanträdet den 21 maj är justerat och anslås under perioden 7 juni -29 juni 2021.Samtliga protokoll finns att läsa på webbplatsen.


 • Kungörelse, samråd detaljplan för del av Harnäset, fastighet Östra Knåll 1:7


  Ett förslag till detaljplan har tagits fram för del av Harnäset, fastighet Östra Knåll 1:7, i Glava Glasbruk. Planförslaget är förenligt med översiktsplanen.Handlingar finns på kommunens webbplats www.arvika.se/planutstallning. Handlingarna finns utställda mellan den 21 maj - 31 augusti 2021 (förlängd tid).Synpunkter på samrådsförslaget kan lämnas skriftligen senast den 14 juni 2021 till; Arvika kommun, 19. Samhällsbyggnad, 671 81 Arvika eller via formuläret på Arvika kommuns webbplats.P.g.a. Covid -19 bjuder vi in till ett digitalt samrådsmöte den 2 juni 2021, klockan 18.00-20.00, läs mer om detta på kommunens webbplats där planhandlingar finns.


 • Kungörelse fordonsflyttning


  Inom Arvika kommun har följande fordon flyttats med stöd av ”Förordningen om flyttning av fordon i vissa fall" (SFS 1982:198) och ’’Lag om flyttning av fordon i vissa fall" (SFS 1982:129) och förts till särskild uppställningsplats.
  Utlämning av fordonet sker genom att registrerad ägare av fordonet kontaktar Samhällsbyggnad, tfn 0570-816 00.
  Du ska kunna styrka att du är registrerad ägare.
  Enligt Kommunfullmäktiges beslut § 125 2018 är avgiften för att lösa ut ett flyttat fordon 3 000 kronor.
  Har fordonet inte avhämtats senast den 15 juli 2021, av den som var registrerad ägare 2021-04-14, övergår äganderätten till Arvika kom­mun och fordonet kommer att skrotas.Registreringsnr/chassinr - Uppställningsplats
  YMK899 Borggatan • Kungörelse fordonsflyttning


  Inom Arvika kommun har följande fordon flyttats med stöd av ”Förordningen om flyttning av fordon i vissa fall" (SFS 1982:198) och ’’Lag om flyttning av fordon i vissa fall" (SFS 1982:129) och förts till särskild uppställningsplats.
  Utlämning av fordonet sker genom att registrerad ägare av fordonet kontaktar Samhällsbyggnad, tfn 0570-816 00.
  Du ska kunna styrka att du är registrerad ägare.
  Enligt Kommunfullmäktiges beslut § 125 2018 är avgiften för att lösa ut ett flyttat fordon 3 000 kronor.
  Har fordonet inte avhämtats senast den 8 juli 2021, av den som var registrerad ägare 2021-04-08, övergår äganderätten till Arvika kom­mun och fordonet kommer att skrotas.Registreringsnr/chassinr - Uppställningsplats
  FUG946 Parkgatan


Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-06-21
Kontakta oss
 • 9. Kansli
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Östra Esplanaden 5

 • Erika Norqvist
 • Kanslichef
 • Tfn 0570-816 22