Anslagstavla, officiell

På webbanslagstavlan anslås de handlingar och kungörelser som kommunen är skyldig att anslå. Det kan till exempel vara justerade protokoll från utskott och nämnder, kungörelse om fullmäktiges sammanträden eller andra tillkännagivanden.

Anslaget finns på kommunens webbanslagstavla under tre veckor. Om du vill överklaga lagligheten (laglighetsprövning) i ett politiskt beslut ska det ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då anslaget publicerades på kommunens anslagstavla. Efter anslagstiden tas anslaget bort från anslagstavlan.

Protokollen från de kommunala bolagens styrelsemöten anslås inte på den officiella anslagstavlan och besluten kan inte överklagas.

Du kan prenumerera om du vill få information kring vad som anslås på anslagstavlan. Prenumerera också gärna på våra protokoll, så får du besked per e-post så snart ett nytt protokoll publicerats på webbplatsen.


 • Justerat protokoll från Kommunrevisionens sammanträde den 7 september 2022


  Kommunrevisionens protokoll från sammanträdet den 7 september är justerat och anslås under perioden 27 september - 19 oktober 2022.Samtliga protokoll finns att läsa på webbplatsen.


 • Justerat protokoll från Kommunledningsutskottets sammanträde den 20 september 2022


  Kommunledningsutskottets protokoll från sammanträdet den 20 september är justerat och anslås under perioden 27 september - 18 oktober 2022.Samtliga protokoll finns att läsa på webbplatsen.


 • Justerat protokoll från Utskottet lärande och stöds sammanträde den 21 september 2022


  Utskottet lärande och stöds protokoll från sammanträdet den 21 september är justerat och anslås under perioden 23 september - 17 oktober 2022.Samtliga protokoll finns att läsa på webbplatsen.


 • Justerat protokoll från Arvika-Eda överförmyndarnämnds sammanträde den 21 september 2022


  Arvika-Eda överförmyndarnämnds protokoll från sammanträdet den 21 september är justerat och anslås under perioden 22 september - 14 oktober 2022.Samtliga protokoll finns att läsa på webbplatsen.


 • Justerat protokoll från Myndighetsnämndens sammanträde den 20 september 2022


  Myndighetsnämndens protokoll från sammanträdet den 20 september är justerat och anslås under perioden 21 september till 13 oktober 2022.Samtliga protokoll finns att läsa på webbplatsen.


 • Justerat protokoll från Kommunstyrelsens sammanträde den 13 september 2022


  Kommunstyrelsens protokoll från sammanträdet den 13 september är justerat och anslås under perioden 16 september - 7 oktober 2022.Samtliga protokoll finns att läsa på webbplatsen.


 • Justerat protokoll från Utskottet lärande och stöds sammanträde den 7 september 2022


  Utskottet lärande och stöds protokoll från sammanträdet den 7 september är justerat och anslås under perioden 12 september - 4 oktober 2022.Samtliga protokoll finns att läsa på webbplatsen.


 • Justerat protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde den 29 augusti 2022


  Kommunfullmäktiges protokoll från sammanträdet den 29 augusti är justerat och anslås under perioden 9 september - 3 oktober 2022.Samtliga protokoll finns att läsa på webbplatsen.


 • Kungörelse, samråd för ny översiktsplan för Arvika kommun


  Ett förslag har tagits fram till ny översiktsplan för HELA Arvika kommun och bjuder härmed in till samråd. Samrådet vänder sig till alla som kan ha intresse av planen såsom myndigheter, privatpersoner, verksamheter, organisationr, föeningar m.fl.Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan (ÖP) som omfattar hela kommunen. ÖP som dokument är inte juridiskt bindnade, men den lägger grunden för allt eftrföljande arbete inom samhällsbyggandet. Översiktsplanen ska spegla den politiska majoritetens uppfattning och bygga på sammanställningar och analyser av viktiga förutsättningar såsom övergripande mål, förändringar och trender i omvärlden, fysisk struktur och allmänna intressen. Den ska även visa på vilken riktning som kommunen vill gå mot i framtiden, i Arvikas fall med blicken mot år 2045.Handlingar finns på kommunens webbplats www.arvika.se/op och presenteras i digitalform i en Story Map. Handlingarna finns också utställda den 7 september-7 november på Arvika Bibliotek, Kyrkogatan 39 A samt i stadshusets foaljé, Östra Esplanaden 5, (entré från stadsparken).Synpunkter på samrådsförslaget kan lämnas skriftligen senast den 7 november 2022 till; Arvika kommun, 19. Samhällsbyggnad, 671 81 Arvika, via e-post, plan@arvika.se med ämnesrad "ÖP-samråd eller via Story Map - följ instruktionerna i verktyget.


 • Kungörelse fordonsflyttning


  Inom Arvika kommun har följande fordon flyttats med stöd av ”Förordningen om flyttning av fordon i vissa fall" (SFS 1982:198) och ’’Lag om flyttning av fordon i vissa fall" (SFS 1982:129) och förts till särskild uppställningsplats.Fordonet har bedömts vara fordonsvrak och kommer att skrotas.Registreringsnr/chassinr - Uppställningsplats
  OV 54 499 Vissle Kapellskogen, Glava • Kungörelse fordonsflyttning


  Inom Arvika kommun har följande fordon flyttats med stöd av ”Förordningen om flyttning av fordon i vissa fall" (SFS 1982:198) och ’’Lag om flyttning av fordon i vissa fall" (SFS 1982:129) och förts till särskild uppställningsplats.
  Utlämning av fordonet sker genom att registrerad ägare av fordonet kontaktar Samhällsbyggnad, tfn 0570-816 00.
  Du ska kunna styrka att du är registrerad ägare.
  Enligt Kommunfullmäktiges beslut § 125 2018 är avgiften för att lösa ut ett flyttat fordon 3 000 kronor.
  Har fordonet inte avhämtats senast den 5 oktober 2022, av den som var registrerad ägare 2022-07-04, övergår äganderätten till Arvika kom­mun och fordonet kommer att skrotas.Registreringsnr/chassinr - Uppställningsplats
  saknas - Gullesbyn, Kreken 2


Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-09-27
Kontakta oss
 • 9. Kansli
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Östra Esplanaden 5

 • Erika Norqvist
 • Adm chef
 • Tfn 0570-816 22