Anslagstavla, officiell

På webbanslagstavlan anslås de handlingar och kungörelser som kommunen är skyldig att anslå. Det kan till exempel vara justerade protokoll från utskott och nämnder, kungörelse om fullmäktiges sammanträden eller andra tillkännagivanden.

Anslaget finns på kommunens webbanslagstavla under tre veckor. Om du vill överklaga lagligheten (laglighetsprövning) i ett politiskt beslut ska det ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då anslaget publicerades på kommunens anslagstavla. Efter anslagstiden tas anslaget bort från anslagstavlan.

Protokollen från de kommunala bolagens styrelsemöten anslås inte på den officiella anslagstavlan och besluten kan inte överklagas.

Du kan prenumerera om du vill få information kring vad som anslås på anslagstavlan. Prenumerera också gärna på våra protokoll, så får du besked per e-post så snart ett nytt protokoll publicerats på webbplatsen.

 • 2020-09-30

  Justerat protokoll från Kommunledningsutskottets sammanträde den 28 september 2020


  Kommunledningsutskottets protokoll från sammanträdet den 28 september är justerat och anslås under perioden 1-22 oktober 2020.Samtliga protokoll finns att läsa på webbplatsen.

 • 2020-09-29

  Justerat protokoll från Hjälpmedelsnämndens sammanträde den 22 september 2020


  Hjälpmedelsnämndens protokoll från sammanträdet den 22 september 2020 är justerat och anslås under perioden 29 september – 21 oktober 2020Protokollet finns att läsa på Kommunledningsstabens kansli

 • 2020-09-28

  Justerat protokoll från Arvika-Eda överförmyndarnämnds sammanträde den 24 september 2020


  Arvika-Eda överförmyndarnämnds protokoll från sammanträdet den 24 september är justerat och anslås under perioden 28 september - 20 oktober 2020.Samtliga protokoll finns att läsa på webbplatsen.

 • 2020-09-25

  Justerat protokoll från utskottet Vård och Omsorgs sammanträde den 24 september 2020


  Utskottet Vård och omsorgs protokoll från sammanträdet den 24 september är justerat och anslås under perioden 25 september - 19 oktober 2020.Samtliga protokoll finns att läsa på webbplatsen.

 • 2020-09-23

  Justerat protokoll från Utskottet lärande och stöds sammanträde den 16 september 2020


  Utskottet lärande och stöds protokoll från sammanträdet den 16 september är justerat och anslås under perioden 23 september - 15 oktober 2020.Samtliga protokoll finns att läsa på webbplatsen.

 • 2020-09-23

  Kungörelse dom i Förvaltningsrätten, mål nr 6552-19


  Förvaltningsrätten i Karlstad har den 14 september 2020, mål nr 6552-19, beslutat att Arvika-Eda överförmyndarnämnds beslut den 21 november (§ 170) rubricerat Jävssituation i samband med uppdrag som ställföreträdare ska upphävas.Förvaltningsrättens dom finns att läsa på webbplatsen som en pdf-fil.PDF I pdf:en finns även information om hur man överklagar.Domen anslås under perioden 23 september – 19 oktober 2020.

 • 2020-09-17

  Justerat protokoll från Kommunledningsutskottets sammanträde 14 september 2020


  Kommunledningsutskottets protokoll från sammanträdet den 14 september är justerat och anslås under perioden 17 september - 9 oktober 2020.Samtliga protokoll finns att läsa på webbplatsen.

 • 2020-09-17

  Justerat protokoll från Kommunstyrelsens sammanträde 14 september 2020


  Kommunstyrelsens protokoll från sammanträdet den 14 september är justerat och anslås under perioden 17 september - 9 oktober 2020.Samtliga protokoll finns att läsa på webbplatsen.

 • 2020-09-17

  Kungörelse fordonsflyttning


  Inom Arvika kommun har följande fordon flyttats med stöd av ”Förordningen om flyttning av fordon i vissa fall" (SFS 1982:198) och ’’Lag om flyttning av fordon i vissa fall" (SFS 1982:129) och förts till särskild uppställningsplats.
  Utlämning av fordonet sker genom att registrerad ägare av fordonet kontaktar Samhällsbyggnad, tfn 0570-816 00.
  Du ska kunna styrka att du är registrerad ägare.
  Enligt Kommunfullmäktiges beslut § 125 2018 är avgiften för att lösa ut ett flyttat fordon 3 000 kronor.
  Har fordonet inte avhämtats senast den 1 december 2020, av den som var registrerad ägare 2020-08-31, övergår äganderätten till Arvika kom­mun och fordonet kommer att skrotas.Registreringsnr/chassinr - Uppställningsplats
  Husvagn, Knaus                    Hästhovsgatan, vändplatsen
  OKF 043                                Tingsgatan

 • 2020-09-17

  Kungörelse fordonsflyttning


  Inom Arvika kommun har följande fordon flyttats med stöd av ”Förordningen om flyttning av fordon i vissa fall" (SFS 1982:198) och ’’Lag om flyttning av fordon i vissa fall" (SFS 1982:129) och förts till särskild uppställningsplats.
  Utlämning av fordonet sker genom att registrerad ägare av fordonet kontaktar Samhällsbyggnad, tfn 0570-816 00.
  Du ska kunna styrka att du är registrerad ägare.
  Enligt Kommunfullmäktiges beslut § 125 2018 är avgiften för att lösa ut ett flyttat fordon 3 000 kronor.
  Har fordonet inte avhämtats senast den 17 december 2020, av den som var registrerad ägare 2020-09-15, övergår äganderätten till Arvika kom­mun och fordonet kommer att skrotas.Registreringsnr/chassinr - Uppställningsplats BZH 438 - FörrådsgatanJAN 810 - FörrådsgatanNCF 615 - Rosendalsvägen/DragspeletXAL 396 -

 • 2020-09-16

  Justerat protokoll från Myndighetsnämndens sammanträde 8 september 2020


  Myndighetsnämndens protokoll från sammanträdet den 8 september är justerat och anslås under perioden 15 september - 7 oktober 2020.Samtliga protokoll finns att läsa på webbplatsen.

 • 2020-09-10

  Justerat protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 31 augusti 2020


  Kommunfullmäktiges protokoll från sammanträdet den 31 augusti är justerat och anslås under perioden 10 sep- 2 okt 2020.Samtliga protokoll finns att läsa på webbplatsen.

 • 2020-08-25

  Kungörelse fordonsflyttning


  Inom Arvika kommun har följande fordon flyttats med stöd av ”Förordningen om flyttning av fordon i vissa fall" (SFS 1982:198) och ’’Lag om flyttning av fordon i vissa fall" (SFS 1982:129) och förts till särskild uppställningsplats.
  Utlämning av fordonet sker genom att registrerad ägare av fordonet kontaktar Samhällsbyggnad, tfn 0570-816 00.
  Du ska kunna styrka att du är registrerad ägare.
  Enligt Kommunfullmäktiges beslut § 125 2018 är avgiften för att lösa ut ett flyttat fordon 3 000 kronor.
  Har fordonet inte avhämtats senast den 25 November 2020, av den som var registrerad ägare 2020-08-21, övergår äganderätten till Arvika kom­mun och fordonet kommer att skrotas.Registreringsnr/chassinr - Uppställningsplats
  USB 513 - Karlsborgsvägen

 • 2020-08-13

  Kungörelse fordonsflyttning


  Inom Arvika kommun har följande fordon flyttats med stöd av ”Förordningen om flyttning av fordon i vissa fall" (SFS 1982:198) och ’’Lag om flyttning av fordon i vissa fall" (SFS 1982:129) och förts till särskild uppställningsplats.
  Utlämning av fordonet sker genom att registrerad ägare av fordonet kontaktar Samhällsbyggnad, tfn 0570-816 00.
  Du ska kunna styrka att du är registrerad ägare.
  Enligt Kommunfullmäktiges beslut § 125 2018 är avgiften för att lösa ut ett flyttat fordon 3 000 kronor.
  Har fordonet inte avhämtats senast den 13 november 2020, av den som var registrerad ägare 2020-08-13, övergår äganderätten till Arvika kom­mun och fordonet kommer att skrotas.Registreringsnr/chassinr - Uppställningsplats
  RJX 674 Koppsängsvägen


 • 2020-07-01

  Kungörelse omhändertagna båtar


  Arvika kommun har omhändertagit personliga tillhörigheter och tre stycken båtar från fastigheten Arvika Prästgård 3:43.Utlämning av tillhörigheter och båtar sker genom att ägare av båtar och tillhörigheter kontakta Samhällsbyggnad tfn 0570-816 00.Du ska kunna styrka att du är ägare till ovan nämnda tillhörigheter och båtar.Har tillhörigheter och båtar inte avhämtats senast den 30 september 2020 övergår äganderätten till Arvika kom­mun och tillhörigheter och båtar kommer att förverkas.

 • 2020-06-08

  Kungörelse fordonsflyttning


  Inom Arvika kommun har följande fordon flyttats med stöd av ”Förordningen om flyttning av fordon i vissa fall" (SFS 1982:198) och ’’Lag om flyttning av fordon i vissa fall" (SFS 1982:129) och förts till särskild uppställningsplats.
  Utlämning av fordonet sker genom att registrerad ägare av fordonet kontaktar Samhällsbyggnad, tfn 0570-816 00.
  Du ska kunna styrka att du är registrerad ägare.
  Enligt Kommunfullmäktiges beslut § 125 2018 är avgiften för att lösa ut ett flyttat fordon 3 000 kronor.
  Har fordonet inte avhämtats senast den 31 september 2020, av den som var registrerad ägare 2020-06-03, övergår äganderätten till Arvika kom­mun och fordonet kommer att skrotas.Registreringsnr/chassinr - Uppställningsplats
  XAL 396 - DomarevägenELB 960 - Per Anderssons gataPP60109 - Ingesundsvägen

 • 2020-05-26

  Kungörelse fordonsflyttning


  Inom Arvika kommun har följande fordon flyttats med stöd av ”Förordningen om flyttning av fordon i vissa fall" (SFS 1982:198) och ’’Lag om flyttning av fordon i vissa fall" (SFS 1982:129) och förts till särskild uppställningsplats.
  Utlämning av fordonet sker genom att registrerad ägare av fordonet kontaktar Samhällsbyggnad, tfn 0570-816 00.
  Du ska kunna styrka att du är registrerad ägare.
  Enligt Kommunfullmäktiges beslut § 125 2018 är avgiften för att lösa ut ett flyttat fordon 3 000 kronor.
  Har fordonet inte avhämtats senast den 31 september 2020, av den som var registrerad ägare 2020-05-26, övergår äganderätten till Arvika kom­mun och fordonet kommer att skrotas.Registreringsnr/chassinr - Uppställningsplats JNF 751  - Ängsgatan JösseforsTJC 216  - Ängsgatan JösseforsTFX 780 -  Mötterudsvägen Arvika Lycke 2:38
   

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-09-30
Kontakta oss
 • 9. Kansli
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Östra Esplanaden 5

 • Erika Norqvist
 • Kanslichef
 • Tfn 0570-816 22