Kungörelse av Förvaltningsrätten i Karlstads dom i mål nr 5633-23

Artikeln publicerades 3 maj 2024

Den 24 april 2024 meddelade Förvaltningsrätten i Karlstad dom i mål nr 5633-23 där Västra Värmlands och Norra Dalslands samordningsförbund är part. Förvaltningsrätten har beslutat att medlemmarna i Västra Värmlands och Norra Dalslands samordningsförbund ska delges förvaltningsrättens dom genom kungörelse.

Domen anslås under perioden 3 - 28 maj 2024.

Hjälpte informationen på sidan dig?