Planutställningar och samråd

Arbetet med pågående planer i olika skeden inför beslut kan du följa nedan.

Programskede

Antaget planprogram för Västra och Östra Högvalta, del av Mellbyn och Rud.

Samrådsskede

Det finns ingen plan i detta skede för närvarande.

Granskningsskede

Det finns ingen plan i detta skede för närvarande.

Inför antagande

Det finns ingen plan i detta skede för närvarande.

Antagna detaljplaner

Rosendal 2:2, förskolan Båten

Överklagade detaljplaner

Detaljplan för Körselviken

Hjälpte informationen på sidan dig?