Planutställningar och samråd

Arbetet med pågående planer i olika skeden inför beslut kan du följa nedan.

Programskede

Det finns ingen plan i detta skede för närvarande.

Samrådsskede

Detaljplan för Bromsen 10

Granskningsskede

Ny översiktsplan

Inför antagande

Det finns ingen plan i detta skede för närvarande.

Antagna detaljplaner

Det finns ingen plan i detta skede för närvarande.

Överklagade detaljplaner

Det finns ingen plan i detta skede för närvarande.

Hjälpte informationen på sidan dig?