Kungörelse, granskning detaljplan för Siri Rülckers väg

Artikeln publicerades 29 april 2024

Ett granskningsförslag till detaljplan för Siri Rülckers väg, Västra Sund, har tagits fram. Syftet med planläggningen är att utveckla området kring Siri Rülckers väg samstämmigt och däribland skapa möjligheter till att komplettera bostadsbebyggelsen med upp till tio nya bostadsfastigheter. Planförslaget stämmer överens med översiktsplanen.

Handlingarna finns på kommunens webbplats www.arvika.se/planutstallning Länk till annan webbplats. samt i Stadshusets entré, Östra Esplanaden 5.
Handlingarna finns tillgängliga under tiden den 30 april – 21 maj 2024.

Synpunkter på granskningsförslaget kan lämnas skriftligen senast den 21 maj 2024 till; Arvika kommun, 19. Samhällsbyggnad, 671 81 Arvika eller via formuläret på Arvika kommuns webbplats. Den som inte har lämnat någon skriftlig synpunkt senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen.

Hjälpte informationen på sidan dig?