Anslagstavla, officiell

På webbanslagstavlan anslås de handlingar och kungörelser som kommunen är skyldig att anslå. Det kan till exempel vara justerade protokoll från utskott och nämnder, kungörelse om fullmäktiges sammanträden eller andra tillkännagivanden.

Anslaget finns på kommunens webbanslagstavla under tre veckor. Om du vill överklaga lagligheten (laglighetsprövning) i ett politiskt beslut ska det ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då anslaget publicerades på kommunens anslagstavla. Efter anslagstiden tas anslaget bort från anslagstavlan.

Protokollen från de kommunala bolagens styrelsemöten anslås inte på den officiella anslagstavlan och besluten kan inte överklagas.

Du kan prenumerera om du vill få information kring vad som anslås på anslagstavlan. Prenumerera också gärna på våra protokoll, så får du besked per e-post så snart ett nytt protokoll publicerats på webbplatsen.

 • 2020-08-13

  Kungörelse fordonsflyttning


  Inom Arvika kommun har följande fordon flyttats med stöd av ”Förordningen om flyttning av fordon i vissa fall" (SFS 1982:198) och ’’Lag om flyttning av fordon i vissa fall" (SFS 1982:129) och förts till särskild uppställningsplats.
  Utlämning av fordonet sker genom att registrerad ägare av fordonet kontaktar Samhällsbyggnad, tfn 0570-816 00.
  Du ska kunna styrka att du är registrerad ägare.
  Enligt Kommunfullmäktiges beslut § 125 2018 är avgiften för att lösa ut ett flyttat fordon 3 000 kronor.
  Har fordonet inte avhämtats senast den 13 november 2020, av den som var registrerad ägare 2020-08-13, övergår äganderätten till Arvika kom­mun och fordonet kommer att skrotas.Registreringsnr/chassinr - Uppställningsplats
  RJX 674 Koppsängsvägen


 • 2020-08-10

  Justerat protokoll från Utskottet lärande och stöd sammanträde 5 augusti


  Utskottet lärande och stöds protokoll från sammanträdet den 5 augusti är justerat och anslås under perioden 6 augusti-28 augusti 2020.Samtliga protokoll finns att läsa på webbplatsen.

 • 2020-08-10

  Justerat protokoll från Arvika-Eda Överförmyndarnämnd sammanträde 29 juli 2020


  Arvika-Eda Överförmyndarnämnds protokoll från sammanträdet den 29 juli är justerat och anslås under perioden 29 juli - 20 augusti 2020Samtliga protokoll finns att läsa på webbplatsen.

 • 2020-07-01

  Kungörelse omhändertagna båtar


  Arvika kommun har omhändertagit personliga tillhörigheter och tre stycken båtar från fastigheten Arvika Prästgård 3:43.Utlämning av tillhörigheter och båtar sker genom att ägare av båtar och tillhörigheter kontakta Samhällsbyggnad tfn 0570-816 00.Du ska kunna styrka att du är ägare till ovan nämnda tillhörigheter och båtar.Har tillhörigheter och båtar inte avhämtats senast den 30 september 2020 övergår äganderätten till Arvika kom­mun och tillhörigheter och båtar kommer att förverkas.

 • 2020-06-08

  Kungörelse fordonsflyttning


  Inom Arvika kommun har följande fordon flyttats med stöd av ”Förordningen om flyttning av fordon i vissa fall" (SFS 1982:198) och ’’Lag om flyttning av fordon i vissa fall" (SFS 1982:129) och förts till särskild uppställningsplats.
  Utlämning av fordonet sker genom att registrerad ägare av fordonet kontaktar Samhällsbyggnad, tfn 0570-816 00.
  Du ska kunna styrka att du är registrerad ägare.
  Enligt Kommunfullmäktiges beslut § 125 2018 är avgiften för att lösa ut ett flyttat fordon 3 000 kronor.
  Har fordonet inte avhämtats senast den 31 september 2020, av den som var registrerad ägare 2020-06-03, övergår äganderätten till Arvika kom­mun och fordonet kommer att skrotas.Registreringsnr/chassinr - Uppställningsplats
  XAL 396 - DomarevägenELB 960 - Per Anderssons gataPP60109 - Ingesundsvägen

 • 2020-05-26

  Kungörelse fordonsflyttning


  Inom Arvika kommun har följande fordon flyttats med stöd av ”Förordningen om flyttning av fordon i vissa fall" (SFS 1982:198) och ’’Lag om flyttning av fordon i vissa fall" (SFS 1982:129) och förts till särskild uppställningsplats.
  Utlämning av fordonet sker genom att registrerad ägare av fordonet kontaktar Samhällsbyggnad, tfn 0570-816 00.
  Du ska kunna styrka att du är registrerad ägare.
  Enligt Kommunfullmäktiges beslut § 125 2018 är avgiften för att lösa ut ett flyttat fordon 3 000 kronor.
  Har fordonet inte avhämtats senast den 31 september 2020, av den som var registrerad ägare 2020-05-26, övergår äganderätten till Arvika kom­mun och fordonet kommer att skrotas.Registreringsnr/chassinr - Uppställningsplats JNF 751  - Ängsgatan JösseforsTJC 216  - Ängsgatan JösseforsTFX 780 -  Mötterudsvägen Arvika Lycke 2:38
   

 • 2020-05-07

  Kungörelse fordonsflyttning


  Inom Arvika kommun har följande fordon flyttats med stöd av ”Förordningen om flyttning av fordon i vissa fall, SFS 1982:198 och ’’Lag om flyttning av fordon i vissa fall SFS 1982:129” och förts till särskild uppställningsplats.Utlämning av fordonet sker genom att registrerad ägare av fordonet kontaktar Samhällsbyggnad, tfn 0570-816 00.
  Du ska kunna styrka att du är registrerad ägare.
  Enligt Kommunfullmäktiges beslut § 125 2018 är avgiften för att lösa ut ett flyttat fordon 3 000 kronor.
  Har fordonet inte avhämtats senast den 1 september 2020, av den som var registrerad ägare 2020-05-07, övergår äganderätten till Arvika kom­mun och fordonet kommer att skrotas.Registreringsnr/chassinr - Uppställningsplats CAY 806 - Arvika Koppsäng 2:27HLL 561 - Arvika Dragspelet 2WWD 573 - Arvika Gate 2:1

Sidansvarig:

Erika Norqvist

Sidan uppdaterad: 2020-08-13
Kontakta oss
 • 9. Kansli
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Östra Esplanaden 5

 • Erika Norqvist
 • Kanslichef
 • Tfn 0570-816 22