Planutställningar och samråd

Arbetet med pågående planer i olika skeden inför beslut kan du följa nedan.

Programskede

Det finns ingen plan i detta skede för närvarande

Samrådsskede

Detaljplan för del av Harnäset, Östra Knåll 1:7

Granskningsskede/utställningsskede

Det finns ingen plan i detta skede för närvarande

Överklagad

Det finns ingen plan i detta skede för närvarande

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-06-15
Kontakta oss
 • 19. Samhällsbyggnad
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Östra Esplanaden 5

 • Ida Svensson
 • Samhällsbyggnadschef
 • Tfn 0570-818 51

 • Jenny Bollner
 • Planarkitekt
 • Tfn 0570-828 47

 • Josefin Larsson
 • Planarkitekt
 • Tfn 0570-816 53