När det börjar brinna

Rädda, varna, larma, släck är en bra ramsa att komma ihåg om det börjar brinna.

Om det börjar brinna

Om det börjar brinna ska du utrymma rummet där det brinner och stänga dörren. Då stänger du både in röken och begränsar tillgången till syre vilket hindrar brandens tillväxt. Sätt dig själv och andra i säkerhet! Larma sedan räddningstjänsten genom att ringa 112. Tala om vad som hänt, varifrån du ringer och vem du är. Sedan kan du försöka att släcka branden om det är möjligt.

En bra ramsa för att komma ihåg är:

Rädda = Rädda dig själv och de som är i fara.

Varna = Varna alla som hotas av branden.

Larma = Larma 112.

Släck = Släck branden om du tror att du klarar det.

Om olyckan är framme är det viktigt att du vet hur du ska göra. Mycket kan du själv förbereda genom att skaffa brandvarnare, handbrandsläckare och inte minst träna dig i att agera rätt. Sedan kan du försöka släcka branden. Men ta inte för stora risker så du skadar dig själv.

Brand i kläder

Om det börjar brinna i dina kläder, rulla runt på marken tills elden kvävs. Skydda ansiktet med dina händer.

Om det brinner i någon annans kläder, lägg personen på marken och släck elden med en filt eller liknande. Släck alltid från huvudet och neråt för att undvika lågor från att slå upp i ansiktet.

Kyl alltid brännskador och glödande kläder med svalt vatten i minst 10 minuter.

Brännskador

Om du eller någon i din omgivning bränner sig är det viktigt att agera på rätt sätt. Lindriga brännskador spolas med kallt vatten. Vid svåra brännskador behövs sjukhusvård.
Brännskador delas in i tre kategorier:

Första gradens brännskador är den lindrigaste kategorin. Brännskadan är ytlig och känneteknas av röd, svullen och öm hud.

Andra gradens brännskada går djupare i huden och ger blåsbildning.

Tredje gradens brännskada är den svåraste kategorin där huden är bortbränd.

Efter branden

Efter en brand kan det uppstå många frågor och det kan vara svårt att ta till sig av den information man får direkt. Här kommer svar på några av de frågor som brukar uppstå efter en brand. Om du har fler funderingar, kontakta gärna Räddningstjänsten.

Hur mår du?

Uppsök sjukvård om du känner dig dålig! Där kan du få hjälp om du har det jobbigt psykiskt och vill prata med någon professionell eller om du kanske har fått i dig rök och känner obehag.

Vad är en restvärdesledare?

Om det inträffat en större brand hemma hos dig kommer det oftast en restvärdesledare. Det är en representant för Larmtjänst som är en samverkansorganisation för de allra flesta försäkringsbolag. Oftast är det ett brandbefäl med lång erfarenhet. Restvärdesledarens uppgift är att snabbt hjälpa dig att ta tillvara din egendom, men även att hjälpa dig enligt den försäkring du har.

Varför är det plast runt möblerna?

Restvärdesledaren försöker rädda så mycket som möjligt av dina saker och det kan till exempel innebära att klä in dem i plast eller flytta ut dem från ditt hem. Bara du kan tala om vad som är värdefullt för dig. I annat fall får restvärdesledaren försöka uppskatta det på egen hand.

Kan du inte bo kvar?

Om du inte kan bo kvar i ditt hem och inte själv kan ordna tillfälligt boende hjälper oftast ditt försäkringsbolag eller restvärdesledaren dig att hitta någonstans att bo tillfälligt. Har du inte någon försäkring kan kommunens socialtjänst oftast hjälpa till. Dem kontaktar du via din kommuns växel eller hör av dig till polisen eller Räddningstjänsten. Lämna ett telefonnummer, där polis, fastighetsägare, restvärdesledare eller försäkringsbolag kan nå dig.

Varför får du inte komma in i din lägenhet?

När polisen inte kan utesluta brott kan de behöva göra en teknisk undersökning av brandplatsen. Ofta gör polisens speciella tekniker undersökningen tillsammans med brandutredare från Räddningstjänsten dagarna efter branden. Vid misstanke om brott har de rätt att spärra av platsen så att man inte kan komma in. De försöker till exempel ta reda på om branden kan ha varit anlagd eller om den orsakats av något elfel. Kan man utesluta brott kan ändå Räddningstjänsten fortsätta sin utredning. Hör av dig till polisen om de har spärrat av, så får du veta vad som gäller just för dig.

Behöver du kontakta försäkringsbolaget?

Även om du har fått hjälp av en restvärdesledare ska du ändå själv höra av dig till ditt försäkringsbolag för att göra en skadeanmälan. Den kan inte restvärdesledaren hjälpa dig med.

Har du fått problem med vattenskador, el, gas eller tele?

Har du kontakt med en restvärdesledare så får du oftast hjälp med sådana problem. Annars pratar du direkt med ditt försäkringsbolag.

Vad hände egentligen?

Har du frågor om Räddningstjänstens insats får du gärna höra av dig.

Hjälpte informationen på sidan dig?