Brand i elapparater

I våra hem finns elapparater av alla slag. Dessa apparater kan ge upphov till brand på grund av att de överhettas eller används felaktigt.

Om du känner misstänkta lukter eller hör ljud från elsystemet kan det vara bra att kontakta en elektriker. När ledningar och elapparater ska lagas är det alltid bäst om arbetet utförs av en fackman. Installera gärna en jordfelsbrytare.

I övrigt är det ganska rutinartade åtgärder som behövs för att förebygga elbränder, här kommer några tips;

 • Köp S-märkta elapparater. CE-märkning är ingen garanti — märkningen missbrukas.
 • Dra ur stickkontakter till apparater du inte använder.
 • Sätt timer på en kontakt i köket. Perfekt för kaffebryggare och brödrost.
 • Se över dina sladdar och kontakter så att de är hela. Är det dags för en reparation eller ny elinstallation, anlita alltid en fackman.
 • Köp nya armaturer när du flyttar till en lägenhet med bara jordade kontakter. En ojordad lampa är inte konstruerad för en jordad miljö och det är dessutom förbjudet.
 • Använd inte ett högre watt-tal på glödlamporna än vad som anges.
 • Håll koll på lampor, som riskerar att falla ner i en soffa eller på något annat brandfarligt. Det tar en knapp halvtimme för madrassen att börja brinna om en 60-wattslampa ramlar.
 • Byt lysröret direkt om det börjar blinka. När det tar slut och det ändå gång på gång får tändimpulser kan det bli överhettat. Byt gärna tändaren samtidigt som du byter lysrör.
 • Dra ur laddare för mobiler och kameror som du inte använder. Transformatorn kan bli överhettad och textil i närheten fatta eld.
 • Behåll inte dina vitvaror för länge. Förutom att gamla kylskåp och spisar drar mycket mer energi riskerar du elfel.
 • Dammsug bakom kyl och frys för att minska brandrisken.
 • Låt inte torktumlare, tvätt- eller diskmaskin vara igång när du lämnar hemmet eller när du lägger dig för kvällen.
 • Använd tvättpåsar i tvättmaskinen för att förhindra att hårda föremål - exempelvis byglar i bygelbehåer - kilas in i tvättrumman.
 • Ta bort luddet ur torktumlaren. Kolla överallt det kan tänkas kila sig in.
 • Ha koll på din gamla bastu. Risken finns att den startas av misstag. Om du aldrig använder bastun, koppla då ur den!
 • Torka inte kläder på el-element eller bastuaggregat.
 • Stäng av TV:n med strömbrytaren och ställ inte stearinljus, dukar eller annat brännbart material på TV:n.
 • Placera TV, video och stereo fritt i rummet, så att luftcirkulationen inte hindras.
 • Ta för vana att stänga av elektrisk utrustning när du lämnar hemmet och lägger dig för kvällen.

  Om möjligt - dra alltid ur kontakten innan du börjar släcka en brand i elektriska apparater.
Hjälpte informationen på sidan dig?