Brandvarnare

Brandvarnaren räddar liv. Montera den på ett korrekt sätt och kom ihåg att byta batterier regelbundet.

Ett enkelt sätt att öka tryggheten i ditt hem är att ha en brandvarnare korrekt installerad. En brandvarnare reagerar på rök och varnar dig om det börjar brinna.

Det är inte elden som är största faran - det är röken. Ett rum blir övertänt på bara några minuter och man vaknar sällan av brandröken, snarare tvärtom. Brandrök är mycket giftig och har en sövande effekt. En del brandrök kan vara så giftig att det räcker med några andetag för att en människa ska omkomma. De flesta som dör i bränder dör av brandröksförgiftning och inte av brännskador.

Om en brand upptäcks tidigt ökar dina möjligheter att sätta dig i säkerhet betydligt. Det ökar också möjligheten att kunna släcka branden och begränsa skadorna. En brandvarnare reagerar på rök och varnar dig om det börjar brinna.

Det finns särskilda brandvarnare för hörselskadade där larmsignalen vidarekopplas till en ljus- eller vibrationsanordning. Brandvarnare kan förses med batterier med olika livslängd, exempelvis tio-årsbatterier. Det finns också brandvarnare som kan kopplas till elnätet och seriekopplas.

Lagen om skydd mot olyckor säger att fastighetsägaren är skyldig att hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka. Ägaren ska också åtgärda det som behövs för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. För att göra detta bör varje byggnad som används som bostad vara utrustade med brandvarnare eller motsvarande anordning för tidig varning av brand.

Montera brandvarnaren rätt

Montera brandvarnaren enligt tillverkarens riktlinjer. Generellt gäller att en brandvarnare bör:

 • uppfylla konsumentverkets riktlinjer,
 • monteras i anslutning till sovrummet,
 • placeras i rummets högsta punkt och helst mitt i rummet,
 • sitta i taket och inte på väggen,
 • inte placeras i närheten av ventilationsöppningar,
 • inte placeras i kök, badrum, garage eller hobbyrum där den kan orsaka falsklarm.
 • finnas på varje våningsplan i bostaden.

Testa brandvarnaren regelbundet

Testa brandvarnaren ofta genom att trycka in testknappen eller hålla ett nysläckt ljus under brandvarnaren. Håll också brandvarnaren i trim genom att;

 • Dammsuga brandvarnaren från utsidan en gång om året.
 • Byta batteri regelbundet.
 • Kontollera brandvarnarens funktion minst en gång i kvartalet.
 • Byta ut brandvarnaren efter 8-10 år. Den har begränsad livslängd.
Hjälpte informationen på sidan dig?