Kontaktlista, grundsärskolan

Kyrkebyskolan

Gunilla Tjulander
Rektor F-3
Tfn 070-225 76 69
E-post gunilla.tjulander@arvika.se

Agneta Arvidsson Karlsson
Rektor 4-6
Tfn 072-716 26 49
E-post agneta.a.karlsson@arvika.se

Christel Newborg
Specialpedagog
Tfn 070-181 44 64
E-post christel.newborg@arvika.se

Studierum 1 och 2

073-048 79 25

Kristin Lööf
Lärare
E-post kristin.loof@arvika.com

Catharina Andersson
Lärare
E-post catharina.andersson@arvika.com

Isa Karlsson
Resurspedagog
E-post isa.karlsson@arvika.com

David Smith
Elevassistent
E-post david.smith@arvika.com

Linus Olsson
Elevassistent
E-post linus.olsson@arvika.com

Studierum 3 och 7

073-047 71 82
070-255 46 37

Anna-Karin Jansson
Lärare
E-post anna-karin.jansson@arvika.com

Lena Eriksson
Elevassistent
E-post lena.eriksson@arvika.com

Victoria Larsson
Elevassistent
E-post victoria.larsson@arvika.com

Åke Salomonsson
Elevassistent
E-post ake.salomonsson@arvika.com

Studierum 4

070-352 28 52

Ann-Christin Carlsson
Lärare
E-post ann-christin.carlsson@arvika.com

Madeleine Berggren
Lärare
E-post madeleine.berggren@arvika.com

Annica Gustavsson
Elevassistent
E-post annica.gustavsson@arvika.com

Studierum 5

070-222 13 17

Märtha Granängen
Förskollärare
E-post martha.granangen@arvika.com

Madeleine Wennerstrand
Förskollärare
E-post madeleine2.wennerstrand@arvika.com

Josefina Svensson
Elevassistent
E-post josefina.svensson@arvika.com

Studierum 6

072-237 52 34

Eva Granqvist
Förskollärare
E-post eva.granqvist@arvika.com

Anette Peteri
Elevassistent
E-post anette.peteri@arvika.com

Fritids Vinden

070-214 18 29

Minnebergsskolan

Persson, Magnus
Elevassistent, särskolan
Tfn 0570-824 00
E-post magnus.persson@arvika.com

Peterson, Lotta
Grundskollärare särskolan åk 7-9
Tfn 0570-824 32
E-post lotta.peterson@arvika.com

Sjöberg, Marita
Lärare Mu, särskolan
Tfn 0570-824 32
E-post marita.sjoberg@arvika.com

Ströander, Kerstin
Förskollärare, särskolan
Tfn 0570-824 32
E-post kerstin.stroander@arvika.com

Westman, Anna
Lärare särskolan
Tfn 0570-824 00
E-post anna.westman@arvika.com

Berggren Susanne
Fsk-medicinskt stöd
E-post susanne.berggren@arvika.com

Grundsär - ämnesområden

Nordensson Ann-Kristin
Lärare träningskolan
Tfn 0570-824 32
E-post ann-kristin.nordensson@arvika.com

Jansson Kerstin
Lärare
Tfn 0570-824 00
E-post kerstin.jansson@arvika.com

Gustafsson Johanna
Elevassistent
Tfn 0570-824 00
E-post johanna.gustafsson@arvika.com

Grundsär - ämnesområden RH

Jansson Catrine
Förskollärare, RH
Tfn 0570-824 32
E-post catrine.jansson@arvika.com

Karlsson Isa
Res pedagog musikkommunikation
E-post isa.karlsson@arvika.com

LSS

Walter Tomas
Fritidspedagog, LSS
Tfn 0570-824 00
E-post tomas.walter@arvika.com

Gustafsson Johanna
Elevassistent
Tfn 0570-824 00
E-post johanna.gustafsson@arvika.com

Johansson Linnea
Elevassistent
Tfn 0570-824 00
E-post linnea2.johansson@arvika.com

Hjälpte informationen på sidan dig?