Utbildning och barnomsorg

Två barn hand i hand

I Arvika kommun är det verksamheten Lärande och stöd som ansvarar för förskoleverksamheten, skolbarnsomsorgen, grundskolan, gymnasieskolan, särskolan och delar av vuxenutbildningen.

Grundskolor, förskolor och fritidshem finns runt om i kommunen. Gymnasieskolans två enheter - Solbergagymnasiet och Taserudsgymnasiet - finns båda i Arvika tätort. Kommunens vuxenutbildning är förlagd till Arvika Näringslivscentrum.

För att styra verksamheterna finns styrdokument som utarbetas på olika nivåer: riksdagen (skollagen), regeringen (förordningar, där läroplanerna ingår) och Skolverket (föreskrifter och allmänna råd).

Den som är intresserad av att arbeta inom skola och barnomsorg, kan exempelvis kontakta Bemanningscentralen.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-04-11