Översvämningsskyddet tas bort 30 april

Artikeln publicerades 26 april 2024

Vattennivåerna har sjunkit undan och det har blivit dags att avaktivera översvämningsskyddet.

Tisdagen den 30 april tas dammluckorna bort, pumparna stängs av och vattnet kan åter strömma fritt mellan Kyrkviken och Glafsfjorden. Båtlivet kan därmed också komma i gång. Nivåerna utanför och innanför översvämningsskyddet behöver vara ungefär i höjd med varandra för att kunna öppna och därför kommer Kyrkviken att få stiga till +46,70 under de kommande dygnen. Det är den nivå som prognoserna säger att Glafsfjorden kommer att ligga på måndag-tisdag nästa vecka och det påverkar inte någon samhällsviktig verksamhet.

Som högst låg nivån i Glafsfjorden på +47,20 meter över havet, men vattnet har sjunkit undan snabbare än väntat sen kulmen den 14 april.

Ett väloljat maskineri

Arvika och Säffle kommuners gemensamma stab för ”Högt vatten” har sammanstrålat regelbundet för gemensam planering sen den 18 mars. Omvärldsanalyser har gjorts utifrån bland annat specialprognoser från SMHI och rapporter från Fortum om tappningsnivåer i Jössefors. Mycket av stabens arbete har handlat om att göra planer, både utifrån trolig prognos och utifrån ett värsta scenario – vad händer om vattnet når vissa nivåer och vad kan vi göra för att förhindra och lösa problemen?

I staben finns kompetens från många delar av de kommunala verksamheterna som samverkar – till exempel Räddningstjänst, Teknik i Väst/Vatten och avlopp, Samhällsbyggnad/GIS och kartor, Kommunikation och deras motsvarigheter i Säffle kommun. De flesta har varit med förut - stabsarbete för Högt vatten initierades till exempel 2019, 2020, 2023 och 2024 - och det är ett väloljat maskineri som drar i gång.

Tätare översvämningar

Det var andra gången som översvämningsskyddet mobiliserades för att skydda samhällsviktig verksamhet i Arvika tätort. Med klimatförändringarna blir det allt tätare mellan översvämningarna.

Skadorna efter översvämningen år 2000 uppskattades den gången till drygt 300 miljoner kronor för Arvika kommun. Idag hade den summan varit betydligt högre. Kostnaden för att bygga översvämningsskyddet (budgeterat till 140 miljoner för kommunens del) kan därför sägas vara väl använda pengar. Kostnaderna för att aktivera skyddet när det finns behov är ”småpengar” i sammanhanget - att aktivera skyddet kostar runt 350 000 kronor. Så länge som skyddet är aktiverat finns också en driftkostnad som under våren 2024 låg på cirka 30 000 i veckan.

Vad händer utanför översvämningsskyddet?

Men översvämningsproblemet rör ju inte bara Arvika tätort som nu är väl skyddad av översvämningsskyddet. De områden som ligger utanför skyddet drabbas ju också; fastigheter, vägar och åkermark längs Glafsfjorden och Byälven. Arvika, Eda och Säffle kommuner har tillsammans med länsstyrelsen arbetat gemensamt med frågan sen 2001, indelat i olika etapper. I Projekt Byälven etapp 4 ingår Arvika och Säffle kommuner och man arbetar med att utvärdera riskerna för översvämningar och föreslå förebyggande åtgärder. Projektgruppen har bland annat tagit fram olika simuleringar och under 2024 görs en nyttoanalys - vad ska skyddas och kan de föreslagna åtgärderna sänka vattennivån tillräckligt utan att det blir andra oönskade konsekvenser?

Hjälpte informationen på sidan dig?